Eestis tähistatakse 4. maist kuni 10. maini juba seitsmendat korda Euroopa Noortenädalat.

 

Seekordse noortenädala eesmärk on edendada ja tõsta esile noorte aktiivset osalust töö- ja ühiskonnaelus. Kuivõrd tegemist on
üle-Euroopalise ettevõtmisega, on tähtsal kohal ka noorte rahvusvahelised võimalused ja teiste riikide ning kultuuride tundmaõppimine.
Noortenädalat tähistatakse Euroopa Komisjoni eestvedamisel kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Eestis toimub noortenädala raames 57
noorteüritust üle Eesti, millest osavõtt on noortele tasuta.

Põlvamaal on noortel võimalik osaleda töötubades, kus Euroopa vabatahtliku teenistuse vabatahtlikud Jana Saksamaalt ja Louise Prantsusmaalt õpetavad noortele käepärastest vahenditest pillide meisterdamist. Selleks kasutatakse näiteks plekkpurke ja õhupalle, jogurtipakke, teravilju,
klaaspudeleid, WC-paberi rulle ja muud kodus leiduvat.

Töötoad toimuvad:

Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuses (4. mail)

Ahja Avatud Noortekeskuses (5. mail)

Põlva Avatud Noortekeskuses (6. mail)

Lisaks meisterdamisele tutvustavad vabatahtlikud ka oma päritoluriikide kultuure ning Euroopa vabatahtliku teenistuse programmi. Töötube korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsootöö Amet.

Euroopa Noortenädala raames tunnustatakse Brüsselis ka Euroopa parimaid noorteprojekte. Eestist pälvis Euroopa Komisjoni tunnustuse Jõgeva
Gümnaasiumi projekt Ettevõtlik noor = noor ettevõtja!,
<http://euroopa.noored.ee/uudised/jogevamaa-gumnaasiumi-projekt-ettevotlik-noor-noor-ettevotja-purgib-euroopa-parimaks-noorteprojektiks/>
mis tõi kokku ettevõtjad, noored ja poliitikakujundajad, et leida lahendusi ja võimalusi noortele ettevõtlusega tegelemiseks Jõgevamaal.

 

Euroopa Noortenädala sündmusi Eestis korraldab *SA Archimedes Noorteagentuur *koostöös erinevate riiklike,

maakondlike ja kohalike partneritega ning noortega üle Eesti.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+