Mitmed õppivad või äsja kooli lõpetanud noored on tundnud, kui raske on saada jalga tööturu ukse vahele. Tihti ei ole tööandjate silmis vajalikku töökogemust, mistõttu tuleb tööle saamiseks rõhuda teistele omadustele. Uurisime tööandjatelt, milliseid oskusi nemad noore kandideerija juures kõige olulisemaks peavad. Panime kirja üheksa kõige olulisemat oskust ja soovitust, mis loovad eeldused unistuste töökoha saamiseks.

  1. Oskus kasutada tehnoloogiat eesmärgipäraselt. Ükski tööandja ei eelda, et oskad koolipingist tulles igale küsimusele peast vastata. Küll aga on oluline osata leida vajalikele küsimustele vastused. Senikaua, kuni oskad digitehnoloogiat enda huvides ära kasutada, saad kõigega hakkama! Kui aga oled noor kutseõppur ja see oskus vajab arendamist, loe tasuta koolitusprogrammist Samsung Digi Pass, mis sul seda ja mitmeid teisi vajalikke oskusi arendada aitab.
  2. Oskus ja tahtmine pidevalt õppida. Kui oled uudishimulik ja võtad õppetunnid vastu, omandad vajaliku töökogemuse kiiresti. Nii arened juba mõne kuuga hinnatud töötajaks ja kolleegiks.
  3. Ülesannete ja probleemide lahendamise oskust ootavad eranditult kõik tööandjad igas valdkonnas. Lisaks oskusele läheneda probleemi lahendamisele loovalt, tuleb kasuks ka tehnoloogia võimaluste oskuslik kasutamine. Tõenäoliselt ei ole sina esimene, kes tekkinud probleemiga silmitsi seisab. Kui aga lahendus on keerukam ja sa ise sellega toime ei tule, leia kolleegide hulgast keegi, kes oskab sind juhendada.
  4. Meeskonnatöö oskus. Üksinda on tänases maailmas toime tulemine keeruline ja tihti on probleemid nii mitmetahulised, et üksinda sa neid lahendada ei suuda. Et olla edukas, peaksid oskama koostööd teha erinevate inimestega, sh ka virtuaalset koostööd. Meeskonnatöö toimimiseks on tarvis osata ka ülesandeid delegeerida, kaaslasi motiveerida aga ka võtta ja jagada vastutust.
  5. Suhtlemis- ja kommunikatsioonioskused on midagi, mida tööandjad eeldavad. Oma ideede ja info edukas edastamine nõuab nende oskuslikku esitlemist ja seisukohtade põhjendamist. Just julgus, selge väljendusoskus ja põhjendatud arvamus on need, mis teevad sind veenvaks igaühele!
  6. Algoritmiline mõtlemine ehk mõtle tagajärgedele. Kõik sinu otsused toovad endaga midagi kaasa. Et olla edukas, peaksid oskama neid tagajärgi hinnata. Just nagu matemaatikas 1+1=2, peaksid soovitud lõpptulemuse saavutamiseks oskama suunata protsessi ja tehtavaid valikuid eesmärgi saavutamise poole.
  7. Pane kirja ja räägi. Mida sina ei räägi, seda tööandja ei tea. Mõtle läbi, millised sinu varasematest tegevustest on mainimist väärt ja jaga neid. Erinevaid oskusi oled omandanud näiteks projektidesse panustamisel, ürituste korraldamisel või vabatahtliku tööd tehes. Kui need on tööandjale näha, tekitad temas kindlustunde, et tema ees seisab juba mitmeski vallas kogenud ja andekas noor.
  8. Enese müümise oskus. Meile enamasti ei meeldi ennast kiita ja tihti peame oma teadmisi iseenesestmõistetavaks. Sageli on need vägagi mainimist väärt. Hea müügitöö juurde käib ka oskus valida olukorrale sobiv stiil ja riietus. Enamasti ei oota tööandjad esimesel kohtumisel ülikonda, kuid vestlusele ei lähe dressides ka maailmameister.
  9. Oluline on ka silmasära! Kujuta hetkeks ette, et oled tööandja ja otsid enda meeskonda tegutsejat. Sinu ees seisavad kaks noort. Ühel on küll mõningal määral kogemust, aga pole näha kirge sinu pakutava vastu. Teisel aga kogemust napib, kuid näed tema silmis põlemist, kui kirjeldad talle tulevasi tööülesandeid. Kumma valid sina? Väga tihti on oluline, et tööandja näeks sinu huvi valdkonna vastu ja soovi selles areneda, see võib tagada tugeva konkurentsieelise.

Neid oskusi saad arendada tasuta koolitusprogrammis Samsung Digi Pass, mis on mõeldud kõikidele kutseõppuritele vanuses 14-19. Noori ootavad kord kuus ees põnevad seminarid oma digilahenduse elluviimisel Tallinna Ülikooli õppejõudude käe all. Kandideerima oodatakse kolmeliikmelisi võistkondi, kellest kolm parimat võidavad oma koolile Samsung Gear VR virtuaalreaalsuse prillid.

Programmi jooksul arendavad noored digioskusi, koostavad oma digimapi, arendavad äppe ja veebilahendusi, saavad esimese Samsungi digipassi ning võimaluse saada esimene töökogemus – osaleda praktikal Eesti juhtivas ettevõttes ja Samsungis. Lisaks ootavad ees uued sõbrad, lõbusad väljakutsed ja unustamatud kogemused! Loe programmist lähemalt ja kandideeri kuni 12.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+