Kes tunnustab?
Jaana Aedmäe

Mille eest?
Dora on Põlva Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilane, kes õpilaseinduse liikmena (õppeaastal 2012/2013) oli aktiivne koolielu edendaja/elavdaja erinevate ürituste eestvedamisel ja organiseerimisel, aitas aktiivselt kaasa kooliprobleemide lahendamisel. On alati abivalmis, sõbralik ning suurepärane organisaator-eestvedaja oma klassis, paistis silma eeskätt suurepärase eestvedamisega PÜG jõuluetenduse ettevalmistamises ja läbiviimises 2013. aastal. Väga positiivse suhtumisega õppetöösse ja aktiivne klassiliider.

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+