Kes tunnustab?
Jaana Aedmäe

Mille eest?
Dora on Põlva Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilane, kes õpilaseinduse liikmena (õppeaastal 2012/2013) oli aktiivne koolielu edendaja/elavdaja erinevate ürituste eestvedamisel ja organiseerimisel, aitas aktiivselt kaasa kooliprobleemide lahendamisel. On alati abivalmis, sõbralik ning suurepärane organisaator-eestvedaja oma klassis, paistis silma eeskätt suurepärase eestvedamisega PÜG jõuluetenduse ettevalmistamises ja läbiviimises 2013. aastal. Väga positiivse suhtumisega õppetöösse ja aktiivne klassiliider.

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega