Kes tunnustab?
Triinu Arund ja Värska ANK

Mille eest?
Eike on Värska Gümnaasiumi 10 klassi õpilane, kes koolitöö kõrvalt on aktiivne noor õpilasomavalistuses ja kuulub noortekeskuse noorteaktiivi. Eike kuulub alati noorte hulka, kes korraldavad koolielu mitmekesistavaid sündmusi. Veel kuulub Eike Põlvamaa Noorteportaali noorte reporterite meeskonda ja tema toimetab ka Põlvamaa Noorteportaali sündmuste kalendrit. Eike on väga positiivne ja aktiivne noor, kes on alati valmis aitama noortele suunatud ürituste korraldamisel ning kelle kõiki tegemisi iseloomustab kohusetundlikkus.

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+