Kes tunnustab?
Jaana Aedmäe

Mille eest?
Hanna Grete on Põlva Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilane, kes õpilaseinduse liikmena on aktiivne koolielu edendaja erinevate ürituste eestvedamisel. On alati abivalmis, superrahulik ning suurepärane organisaator-eestvedaja oma klassis ning õpilasesinduses. On olnud 2 aastat ka PÜG õpilasesinduse esindaja kooli hoolekogus.

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+