Kes tunnustab?
Rita Punning – Krootuse PK direktor

Mille eest?
Karina on Krootuse Põhikooli 9. klassi õpilane, kes on osalenud paljudel maakondlikel olümpiaadidel ja saavutanud häid kohti.

Näiteks 2012/2013 õppeaasta saavutused:
Keemiaolümpiaad – maakonnas 1.koht
Füüsikaolümpiaad – maakonnas 2.koht
Geograafiaolümpiaad – maakonnas 1.koht
Bioloogiaolümpiaad – maakonnas 1.koht
Matemaatikaolümpiaad – maakonnas 1.koht
Kodundus – maakonnas 1.koht, vabariigis 1.koht
Pranglimine – Põlva- ja Võru maakonna 7.-9.kl. arvestuses 5.koht,
vabariigis neidude ja naiste arvestuses 23.koht
Vabariiklikus pranglimise võistkonnas – 4.koht
Känguru – 262.koht

Õppeaasta 2013/2014 saavutused:
Geograafiaolümpiaad – maakonnas 1.koht
Lisaks on Karina Krootuse Põhikooli õpilasesinduse president ning tal on olnud kõigil õppeaastatel tunnistusel ainult viied.

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+