Kes tunnustab?
Värska ANK

Mille eest?
Magnus on võtnud vabathtlikult enda peale Värska ekstreempargis toimuva. Lisaks sellele, et ta on ise väga aktiivne Värska Skatepargi külastaja, on tema võtnud endale lisaks kohustuse hoolitseda pargi korrashoiu eest ning tema eestvedamisel on Värskas noortel võimalik aktiivselt sisustada oma vaba aega. Aktiivse eestvedamise tulemusena toimuvad ka 2014. aasta aprillis Värska Skatepargis esimesed võistlused.

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+