Kes tunnustab?
Erle Pärgmäe ja Kanepi ANK

Mille eest?
Mari on noortekeskuse rahvatantsurühma ja meediaklubi juhendaja, Kanepi valla noortevolikogu koordinaator, Kagu Kabujalakõsõ rahvatantsurühma liige ja tegev veel mitmes muus kohas. Mari on vabatahtlikuna tegutsenud Kanepi noorte ja kogukonna heaks noortekeskuse loomisest alates (Kanepi ANK on juba 7-aastane). Seda nii noorsootöötaja abina, projektijuhina, noorteaktiivi liikmena, noortevolikogu eestvedajana kui ka ringijuhendajana. Tal on harukordne oskus motiveerida rahvatantsijaid igal treeningul kohal käima. Noortel on huvi tegutseda ühise eesmärgi nimel, olgu selleks esinemine kohalikel üritustel, üle-eestilisel laulu- ja tantsupeol või kaugemalgi. Mari on inimene, kelle motiveeritus ja huvi end pidevalt arendada on eeskujuks nii noortele kui täiskasvanutele.

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+