Kes Tunnustab?
Põlvamaa Karjääri- ja õppenõustamiskeskus

Mille eest?
Tambet oli vinge vabatahtlikuna abis Rajaleidja karjäärikohvikus infomessil „Teeviit” 30. novembril, kus ta kutsus messikülastajaid aktiivselt osalema karjääriloosis ning osa võtma teistestki karjäärikohviku tegemistesta.

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+