Saadud tulemused aitavad edasisel noorsootöö planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel. Uuringus osales kokku 370 noort üle Põlvamaa. Uuringuraport sisaldab infot noorte poolt eelistatud infokanalite ning neid huvitavate teemade kohta, huvihariduses ja –tegevuses osalemise, nõustamisteenuste vajalikkuse ja kasutamise kohta. Samuti saab ülevaate noorte tulevikuplaanidest seoses Põlvamaal elamisega ning lugeda noorte omapoolsetest soovitustest Põlvamaa noorte elu muutmiseks.

Tutvu noorteuuringu tulemustega SIIN

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+