Pöörasena näiva aktsiooni taga olnud seitse noore motivatsiooni hoidis raske heina niitmise ja teisaldamise ajal üleval võimalus kasutada aadressil Kesa 12 asuvat ning Põlva ranna vahetus läheduses olevat maaala talvel ekstreemsportlaste kohtumispaigana. Asukoht pole ekstreemsportlastele märkimisväärselt uus, sest Keldrikaela mäena tuntud nõlval sõitsid kümneid aastaid tagasi Mässeri asutajad Mihkel Madalvee ja Marko Kikas, kuid erakätes oleva maaala kasutamine sõltub tänapäeval suuresti sõbralikest suhetest omanikega.

Lumelaudurid ja vigursuusatajad hoidsid krunti heaperemehelikult talvel toimunud võistlusel „KevadHype”, mille järel saadi omanikult Meeri Laksonilt kokkulepe, et suvel krunti hooldades on noortel võimalus talvel taas Põlva kesklinnas asuvat maaala kasutada. Ekstreemsportlaste sõnul on proua Lakson igati sõbralik ja tore maaomanik, kes mõistab noori ja nende omaalgatuse toetamise vajadust.

Lumelauaklubi Mässeri juhatuse liikme Ahto Kägo sõnul oli heina niitmine ja teisaldamine raskendatud suvekuuma tõttu, mille leevandamiseks tarbiti ohtralt mineraalvett. Tulemus sai tema sõnul tingimusi arvestades väga hea, kuigi krundi Põlva ranna poolne osa jäi aja ja jõu nappuse tõttu niitmata. „Silmade ees on lumelauduritele ja vigursuusatajatele sobivaid atraktsioone hõlmav park, mille taolist Põlva linnas veel pole,” rõhutas Kägo suviste ettevalmistuste vajalikkust. Ekstreemsportlased teavad, et avalikuks kasutuseks mineva eksteemspordipargi puhul kehtivad olulised tingimused ja kohustused, milles loodetakse kokkuleppele jõuda Põlva Linnavalitsuse esindajatega esimesel võimalusel.

Talvise võistluse „KevadHype” toimumise ajal tekkinud vastasseis naaberkrundi omanikuga ei paista Lumelauaklubi Mässeri esindajaid hirmutavat. „Teeme endast oleneva, et kõik osapooled jääksid rahule ja pealegi ei tekita meie tegevus naaberkrundile kahju,” märkis Kägo ning lisas, et parki rajades tuleb kindlasti teha korralikud piirded takistamaks naaberkrundi omaniku Ene Trei maale sattumist.

Lumelauaklubi Mässer on ekstreemsportlasi ja antud valdkonna esindajaid koondav organisatsioon, mis asutati 1997 aastal. Klubi võtab aktiivselt uusi liikmeid vastu, rohkem infot Lumelauaklubi Mässeri Facebooki lehelt http://www.facebook.com/lumelauaklubimasser.

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+