SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja Reet Kosti sõnul väärivad tunnustust kõik programmi kaasabil ellu viidud projektid. “Nominentideks valisime aga viies kategoorias enim silma paistnud ning võitjateks kõige tublimad projektiteostajad”, selgitas Kost.

Kategoorias, kus tunnustati noorte osalusele kaasa aidanud projekte, leidsid äramärkimist kaks Põlvamaa projekti. Põlva avatud noortekeskuse noortealgatuse “Noortelt noortele” raames kaasasid Põlva noored otsustusprotsessidesse riskigrupi noored ning omavahelise mõistmise ja sallivuse suurendamiseks korraldati ühistegevusi ka erivajadustega noortega. Noorte osalust toetavad ettepanekud edastati Põlva noortekomisjonile ja linnavalitsusele. Tegevusi on plaanis edasi arendada uue projektiga. Põlvamaa noortekogu demokraatiaprojekti “Youth for democracy and democracy for youth” kaudu aidati edendada noorte osalust ning noortel mõista demokraatia toimimise mehhanisme nii Eestis kui ka Saksamaal. Lisaks loodi mäng “Kes tahab saada presidendiks?”, mis aitab suurendada noorte teadmisi nii osalusest, ühiskonnast, noorteinfost, terviseedendusest kui ka paljust muust. Noorte osalusele enim kaasa aidanud ehk kategooria võiduprojektiks valiti noortegrupi Unique noortevahetus “Know Your Education”Projektis võrdlesid Eesti, Tšehhi, Portugali, Bulgaaria, Läti ja Türgi noored erinevate riikide haridussüsteeme ning tegid omapoolseid ettepanekuid Eesti haridusreformi tarbeks.

Enim ühiskondlikke arenguid on mõjutanud SVAIANAN noorte algatus “Tegutsejaks läbi teadmiste”. Projekti käigus korraldasid puuetega noored avalikke töötubasid „Pane oma meeled proovile“, millega said huvilised kogeda, milline on nägemis-, kuulmis- ja liikumispuuetega ning teiste erivajadustega inimeste elu.

Kõige paremini aitasid oma projektide kaudu avada, mida tähendab Euroopa oma mitmekesisuses ning arendasid sallivust ja teineteisemõistmist Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi noortevahetused „Per aspera ad integration“ ja „Kultuuri sõlmed“. Mõlemates projektides käsitleti kultuuridevahelisi erinevusi ametist lähtuvalt – mida tuleb psühholoogidel ja arstidel arvesse võtta, kui nad töötavad erinevatest kultuuridest pärit inimestega.

Noorsootöösse on enim uusi tuuli toonud KAE Kooli noortealgatus „KAE – Tasuta kvaliteetne haridus eesti keeles kõigile“. Projekt toetab õpetamise mitmekesistamist, tuues Eestisse Khan Academy õppevideote meetodi.

Enim mõju on osalejatele avaldanud Estonian UNESCO Youth Association´i rahvusvaheline koolitus „(Ex)Change Your Masks“, mis aitas töötud noored tööturule ning MTÜ Öökulli Euroopa vabatahtliku teenistuse projektChildren and Adolescents Centre Öökull, millega said esmase töökogemuse mitmed alaealised ja töötud noored.

Euroopa Noored videoveeb Telepurk tunnustas enim vaatajate poolehoidu võitnud videot, milleks onEstonian UNESCO Youth Association´is Euroopa vabatahtlikku teenistust tegeva Gaia Zuffa projektivideo “Global Intercultural Learning” 

Euroopa Noored auhinnagaala toimus 11. detsembril Tallinnas, Euroopa Noored Cirque du Projet raames. Sündmusel vaatasid projektitegijad tagasi oma kogemusele, salvestasid õppetunnid ning planeerisid tulevikku.

Programm Euroopa Noored toetab 13-30aastaste noorte rahvusvahelist koostööd ja omaalgatust.

Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/cirque

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+