Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ning kutseõppeasutuste õpilastele. Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast “mängida” läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis Strasbourgis.

Arutlege klassikaaslastega, mida te saate ümbritsevas keskkonnas muuta ja kuidas te saate panna inimesi aktiivselt üheskoos tegutsema!
Mõtle avatult ja paku välja uuenduslikke ideid, kuidas muuta elu paremaks!

Idee peab olema realistlik, teostatav ja baseeruma vabatahtlike noorte töö põhimõtetel:
– idee on noorte endi poolt algatatud
– idee elluviijad on noored ise
– head ideed on need, mis kaasavad ka teisi inimesi.
Näiteks:
– Lastel ja noortel, kes elavad külakohas, on igav. Mõtle välja erinevaid temaatilisi töötube vaba aja veetmiseks.
– Kodu läheduses asuv park või rannaala vajaks koristamist. Korralda koristustalgud!
Valdkonnad: haridus, vaba aeg, kultuur, keskkond, tervishoid.

Konkurss koosneb 2 etapist:
1. Projektikonkursil osalemiseks täida taotlusvorm hiljemalt 1. oktoobriks 2010.
Taotlusvormi leiad siit:
2. Kõigilt taotluse esitanutelt ootame hiljemalt 1. novembriks 2010 kokkuvõtet/ülevaadet selle kohta, kuidas idee teoks tehti, mida korda saadeti, kuidas ettevõtmine õnnestus, mida oleks saanud paremini teha. Kokkuvõtet ootame võimalusel koos piltide ja/või videoga e-posti teel eptallinn@europarl.europa.eu või aadressil: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis, Rävala pst 4, Tallinn 10143.

Konkursil ootame osalema gümnaasiumiõpilasi üle Eesti. Vastavalt Euroscolal osalemise reeglitele, peavad projektigruppi kuuluma ühe klassi või kooli õpilased.

Hindamiskomisjoni kuuluvad:
Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikud
Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo esindajad
Euroopa Parlamendi infobüroo esindajad

Hinnatakse nii ideid kui teostust.
Parimad projektid pannakse kõigile tutvumiseks välja Euroopa Liidu maja infokeskusesse (Laikmaa 15, Tallinn), samuti infobüroo kodulehele ning Facebooki.

Peaauhinnaks on võimalus osaleda 2011. Euroscolal Strasbourgis. Euroscola kohta loe lisaks: http://www.europarl.ee/view/et/Noortele/Euroscola.html
Ootame rohket osavõttu!

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+