Aasta teo tiitli vääriliseks osutus noorte endi algatatud Tartumaa seikluspargi rajamine, mille kaudu laiendati noorsootöö seikluskasvatuslikke võimalusi. Koos noortega ning lähtuvalt nende soovidest valmis Suure-Jaani Noortekeskuse unistuste noortemaailma vabaajaväljak, mille valmimisse andsid oma panuse 150 inimest, sh. 100 noort. Viidi läbi projekt „Maal on vahva“, mille eesmärk on tutvustada väikestele lastele maaelu läbi mängu, kusjuures õpetajateks on just noored ise ning ka noorte omaalgatust toetav projekt „Noorus on IN“, kus noored koos noorsootöötajaga valmistavad ette laheda päeva oma noortekeskuses ning võõrustavad teiste valdade noori.

Parima koostööprojekti tiitli pälvis Pärnumaa Õppenõustamiskeskus koos oma partneritega järjepideva tegutsemise eest noorte sotsiaalsete erisuste vähendamise nimel. Aasta koostöö laureaadiks nimetati ka Tartumaa Noortekogu koostöö eest Tartumaa Arendusseltsiga panuse eest noorte isikliku arengu toetamisel ja Suure-Jaani Vallavalituse algatatud koostöö Suure-Jaani noortekeskuse, Paala noortekeskuse, Sürgavere noortekeskuse, Vastemõisa noortekeskuse, Mainori Kõrgkooli jt. noorte ettevõtluse arendamiseks, näiteks viidi koostööna läbi üritus „1200 minutiga oma ettevõte“.

Enim oma tegevusega silma paistnud noorsootöötaja tiitli pälvisid Kersti Kivirüüt, Piret Laidroo ja Svetlana Logussova. Piret Laidroo valiti ka noorte lemmik noorsootöötajaks. Ta on töötanud alates 2004. aastast kuni tänaseni Sõmeru vallas projektijuhina ja noorsootööspetsialistina ning olnud kuue noortekeskuse loomise juures. 2002-2004. a tegi ta vallas vabatahtlikuna noorsootööd.

Tunnustuskategooriate väliselt otsustati auhind üle anda Kimmo Aaltonenile ja Tiina Sinijärvele. Kimmo Aaltonen on olnud praeguseks 19 aasta pikkuse Eesti ja Soome vahelise noorsootöö ja noortepoliitika alase koostöö algataja ja arendaja. Tiina Sinijärv on rohkem kui 10 aastat olnud Keila Noortekeskuse juhataja, arendanud linna ja maakonna noorsootööd. Arvestades Kimmo Aaltoneni panust ja teeneid andis minister Kimmo Aaltonenile üle ka Haridus- ja Teadusministeeriumi tänumedali.

Noortevaldkonna tunnustusüritust korraldas Eesti Noorsootöö Keskus Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+