Esinejate rivis tegi otsa lahti Ruth Simpson, kes on õppinud nii Argentiinas kui Taanis. Simpsoni sõnul muutis välismaakogemus tema, vaikse argliku noore, kes tahtis raamatupidajaks saada, avatud ja suhtlemisaltiks inimeseks ja nüüd õpib ta turismi. Maja Toebs, sakslanna kes on tulnud aastaks Eestisse Põlva Ühisgümnaasiumisse õppima, leiab, et siin olles on ta muutunud enesekindlamaks ja julgemaks. Timo Treit, kes käis vabatahtlikuna Etioopias naiste ettevõtlikkust toetamas, tõi välja, et vabatahtlik töö on hea võimalus koguda inspiratsiooni ja häid mõtteid. Viimane esineja Kertu Pehlak, kes tegi oma koolipraktika Rhodosel, rõhutas, et kõige olulisem on ise olla hakkaja ja avatud ning pakutud võimalusi tuleks maksimaalselt kasutada. Kõikide välismaa kogemusest rääkijate esinemistest kumasid sarnased mõtted – välismaa kogemus annab võimaluse iseennast proovile panna, muudab iseseisvamaks ja avatumaks inimeseks ning uusi kultuure ja maid tundma õppides oskad rohkem tähelepanu pöörata ka oma kodumaa eripärale.

Päeva teises pooles toimunud töötubades tutvustasid erinevate organisatsioonide esindajad juba konkreetseid programme ja võimalusi välismaa kogemuse saamiseks. EstYESi esindaja Meeri Lille rääkis noortele rahvusvahelistest laagritest, noortevahetusest, seminaridest ja koolitustest ning tutvustas võimalusi vabatahtlikuna Euroopasse või väljapoole Euroopat minemiseks. Marite Uibo rääkis Euroopa töövahenduse võrgustikust EURES, Jane Niit Dream Foundation’ist tutvustas noorte välismaale õppima mineku toetamise võimalusi ning Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse esindajad Kristina Vaksmaa- Tammaru ning Heldin Malmet rääkisid, kuidas Euroopas tarbijana hästi hakkama saada, teades oma õigusi.

Põlvamaa karjääri- ja õppenõustamiskeskuse karjääriinfo spetsialist Kadri Pelisaare sõnul ei tohiks ekslikult arvata, nagu propageerinuks korraldajad rohkemate noorte Eestist lahkumist. Infopäeva eesmärgiks on pakkuda noortele, kel on praegu väga palju võimalusi välismaal kasulikke kogemusi saada, infot ja teadmisi, et välismaa kogemust teadlikult ja turvaliselt planeerida ja välismaal hakkama saada. Ka kõikide seminari esinejate puhul oli tegemist noortega, kes on välismaal käinud ja nüüd oma kogemusi siin rakendavad.

Ürituse programm oli sisutihe. Ürituse üks korraldajatest Põlvamaa karjääri- ja õppenõustamiskeskuse karjäärinõustaja Eha Raav tundis heameelt, et niipalju tegusaid noori kohale tuli ja programmist aktiivselt osa võttis. Nii esinejate kui osalenud noorte tagaside üritusele oli väga positiivne, seega võib infopäeva igati kordaläinuks lugeda.

Kuula ka raadio Marta saadet “Fookus” ning intervjuusid esinejatega siin.

Maret Reinumägi,
Põlva Maavalitsuse avalike suhete nõuniku kt

Artikkel ilmunud ajalehes “Koit” 09.04.2013

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+