„See ei ole rahaline preemia, vaid eeskätt tunnustus laste heaks tehtu eest. Pildi saajad on olnud oma tegevusega lastele eeskujuks, aidanud kaasa laste arengule, turvalisusele, tervisele või teinud laste ja noortega ennetustööd. Nad on aidanud kaasa, et meie lastel oleks olemas lapsepõlv,“ ütles UNICEF-i esindaja Eestis Toomas Palu.

Janika Usina kandidatuuri esitas Põlva linna noortekomisjon, kelle hinnangul on Janika Usin aidanud kõigiti kaasa laste arengule, ennetustöö tegemisele noortega ja nendes huvi tekitamisele rahvakultuuri vastu.

„Samas tuleb tõdeda, et noorsootöö ei ole kandidaadi töövaldkond, vaid ta teeb seda kõrgest missioonitundest, sest näeb noortes tulevikku. Janika Usin on oluliseks pidanud, et noortele on vaja pakkuda seda, et tekiks terveks eluks n-ö positiivne mälupilt kodukoha noorsootööst ja noortele panustamisest, et nad hindaksid ja kannaksid antud sõnumit ka tulevastele põlvedele edasi,“ võib lugeda esildisest.

Janika Usin on 2010. aastal avatud Põlva Avatud Noortekeskuse ehituse algataja ja juhtija. Tegemist on turvalise, noortesõbraliku ja kaasaegse vaba aja sisustamise kohaga, mis toimib igapäevaselt ning on noorte hulgas väga populaarne. Samuti on Usin 2011. a tegevust alustanud Põlva linna noortekomisjoni looja ning selles Põlva Linnavalitsuse esindaja. Noortekomisjon esindab Põlva noorte arvamust volikogus, teeb koostööd linna koolide õpilasesindustega ja teiste osaluskogudega maakonnas ning kaardistab ja leiab lahendusi Põlvas noori puudutavatele murekohtadele.

Tunnustuse vääris Janika Usin ka rahvusvahelise noorte koostööprojekti „Young Active Creative“ 2012-2013 ellukutsujana. Projekti raames koolitati Põlva linna ja Ogre regiooni noori ürituste produtseerimiseks ning korraldati mõlemas linnas muusika- ja kunstifestivalid. Põlvas toimus k.a 10.-11. augustil Uue Ajastu Festival.

Janika Usin on veel projekti „Noortelt noortele“ (erivajadustega ja riskinoorte ning tavanoorte ühistegevused) käivitaja ja noorte nõustaja, vabatahtlikuna noorsootöö kvaliteedi välishindaja, pillipeo „Harmoonika“ üks algatajaid, k.a novembris alustanud ürituste sarja „Mõttekombinaat“ üks algatajatest. Viimatinimetatu eesmärk on pakkuda kogukonna liikmetele silmast silma kokkusaamise võimalust, rääkimaks kaasa Põlva arengut puudutavatel teemadel, et mõttevahetused ei jääks ainult Facebooki gruppi või koduseinte vahele, vaid jõuaksid ka reaalsete tulemusteni.

Autor: Mati Määrits

Ilmunud ajalehes Koit 24.11.2012

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+