Kursus toimub 29.06.2015 – 03.07.2015 Ähijärve külas, Karula rahvuspargi külastuskeskuses. Kursuse eesmärgiks on tutvustada noortele looduskaitse põhimõtteid, probleeme ning keskkonnakaitsjate igapäevaseid tegevusi Karula rahvuspargi näitel. 5-päevasel kursusel toimub matk looduses, tutvutakse kultuuripärandiga, ette võetakse loodushoiutöid ja loomingulisi tegevusi, mis aitavad kaasa jätkusuutlike tarbimisharjumuste kujunemisele ning õpitakse võtteid looduses hakkama saamiseks. Eelmiste aastate laagrikavadega saab tutvuda siin: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/junior-ranger/.

 

Kursuse maksumus on 35 eurot, millest kaetakse kursuslase toitlustus. Karula rahvuspargi külastuskeskusesse kohale jõudmine ja ärasõit tuleb igal osalejal ise korraldada. Kursuse lõpus toimub teadmiste kontroll, mille edukalt läbinud saavad Junior Rangeri tunnistuse. Junior Rangeri kursused toimuvad samaaegselt lisaks Karulale ka Lahemaa, Vilsandi, Matsalu ja Soomaa rahvuspargis. Kursuste lõpus selgitatakse välja kõikides rahvusparkides parim osaleja ning nende vahel loositakse 2 parimat noort, kes saavad võimaluse esindada Eestit 2016. aastal rahvusvahelisel Europarc Junior Rangeri kursusel.

Ootame kursusele osalema 13-17 aastaseid noori, kes elavad rahvuspargi territooriumil, on osalenud loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel või on tõelised loodushuvilised. Junior Rangeri kursusel saab osaleda kuni 20 noort. Kursusel osalemiseks palume õpilastel saata oma motivatsioonikiri Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistile Tiia Trollale aadressil tiia.trolla@keskkonnaamet.ee.

Motivatsioonikirja esitamise tähtaeg on 15. mai 2015. Motivatsioonikirjas palume kirjutada, miks soovite osaleda sellel kursusel ning milline seos on teil Karula rahvuspargiga. Motivatsioonikirja lõppu lisada kindlasti oma nimi, kool, klass, telefoninumber, e-mail. Keskkonnaamet valib motivatsioonikirjade põhjal laagris osalejad ja annab sellest e-kirja teel kõigile kandideerijatele teada hiljemalt 18. maiks.

Lisainfo: Tiia Trolla, e-mail: tiia.trolla@keskkonnaamet.ee, tel: 525 1552.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+