Taas on jõudnud kätte aeg märgata ja tunnustada enda ümber toimetavaid tublisid inimesi, organisatsioone ja olulisemaid algatusi.

 

Noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Kandidaatide esitamine:

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused jne) järgmistes kategooriates:

 • aasta huvikooli töötaja
 • aasta noortekeskuse töötaja
 • aasta noorsootöötaja koolis
 • aasta noorteühing
 • aasta osaluskogu
 • aasta noortemalev
 • aasta noortelaager
 • aasta kohalik omavalitsus
 • aasta huvikool
 • aasta sündmus noorsootöös

Kandidaatide esitamiseks üleriigiliseks tunnustamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja saata see otse Eesti Noorsootöö Keskusele 1. novembriks 2015 e-posti aadressil tunnustamine@entk.ee või postiaadressile Tõnismägi 11, 15192 Tallinn 15192.

 

Maakondlikul tasandil jagatakse tunnustust järgmistes kategooriates:

 • aasta huvikooli töötaja
 • aasta noortekeskuse töötaja
 • aasta noorsootöötaja koolis
 • aasta kohalik omavalitsus
 • aasta sündmus noorsootöös

Kandidaatide esitamiseks maakondlikuks tunnustamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja saata see Põlva maavalitsuse noorsootöö eest vastutavale isikule 26. oktoobriks 2015 e-maili aadressile karin.viljus@polva.maavalitsus.ee

Kandidaatide hindamine ja tunnustamine maakondlikul tasandil:

 • Põlvamaa noorsootöö valdkonna tunnustamise komisjon valib maakondlikes kategooriates välja neile esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi ning edastab ettepaneku kandidaatide maakondlikuks tunnustamiseks Põlva maavanemale ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimehele.
 • Maakondlikus viies kategoorias esitatud kõiki kandidaate tunnustatakse ja tänatakse 5. novembril 2015 toimuval Põlvamaa noortekonverentsil Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

 

Kandidaati võib paralleelselt esitada nii üleriigiliseks kui ka maakondlikuks tunnustamiseks.

Tunnustamise vormid leitavad: http://www.polvamaa.ee/et/uudised/-/asset_publisher/Fjxzi6dRL9vT/content/id/9075207?redirect=http%3A%2F%2Fwww.polvamaa.ee

 

Lisainfo e-posti karin.viljus@polva.maavalitsus.ee või telefoni 7998945/58552772 teel.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+