Seoses kooli algusega, tuletame meelde alaealistele lubatud väljas viibimise ajad ja tingimused!

Lastekaitseseaduse § 23 kohaselt ei või õppetöö perioodil ehk 1.septembrist 31.maini alla 16-aastased viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades ajavahemikul 23.00 kuni 6.00. Suvisel ajal (1.juunist 31.augustini) kehtib sama keeld 00.00-05.00. Seega 16 ja 17-aastased võivad vanemate loal väljas olla nii kaua kui soovivad. Nooremate korral on soovitav vanematega kokku leppida täisealise saatja isik ning vahetada omavahel kontaktandmeid.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+