Esimesel tootmispäeval aitas seltskonnas sünergiat luua ja häid mõtteid toota Põlva linna elanik Kalev Kaarna, kelle igapäevaseks tegevuseks on juhtida Tartu Ülikooli Ideelaborit, mis pakub valdkonnaülestele tudengimeeskondadele võimalust katsetada pööraste probleemide lahendamisega. Ka laupäeval said kokku erinevaid eluvaldkondi esindavad teotahtelised põlvakad, keda ühendab soov pelga vingumise asemel kodukoha arenguks midagi ka ette võtta. Traditsioonilise probleemide lahendamise meetodi asemel prooviti Kalevi ettepanekul kasutada „varblane pihus“ printsiipi ehk mõelda sellele, mida me ise oskame ja saame olemasolevate ressurssidega ära teha. Edasi arendamist ootavad ambitsioonikad ideed Põlva telekanali loomisest, noortele hobivarju päeva korraldamisest ja põlvakate keskkonna-alaste teadmiste parandamisest.

Teine Mõttekombinaadi tootmispäev leiab aset juba 24. novembril Põlva Avatud Noortekeskuse ruumides. Oodatud on kõik Põlva inimesed, kes soovivad kaaskodanikega ühiselt midagi kasulikku korda saata. Rohkem infot ettevõtmiste ja teemade kohta saab jooksvalt aadressil www.facebook.com/Mottekombinaat.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+