Algselt pidid kohtuma kolme riigi (Eesti, Saksamaa, Slovakkia) noored, kuid paraku ei saanud slovakid transpordiprobleemide tõttu osaleda. Sellegipoolest kujunes eestlaste ja sakslaste kokkusaamine väga huvitavaks.

Kohtumise käigus tutvuti Saksamaa suurima saare Rügeniga. Laskuti Rügeni põhjatipus kriidikaljul asuvalt Kap Arkona’lt alla mere äärde, kus matkati poolteist kilomeetrit mööda randa korjates erinevaid kivikesi, millest hiljem koos ehteid meisterdati. Rannas peeti ka piknikku ning tagasiteel külastati Kap Arkonal asuvat tuletorni ja Saksa Demokraatliku Vabariigi ajast pärit, tänaseks muuseumiks muudetud maa-aluseid katakombe.

Eriti meeleolukaks kujunesid rahvamängude päev ja töötubade päev. Tõelist elevust ja huvi tekitas vägikaikavedu. Töötubade peateemaks oli alkoholi tarbimine kodus, koolis, vabal ajal koos sõpradega. Noored jagunesid loosi teel erinevatesse gruppidesse ning pidid ette valmistama eelnimetatud teemaga seotud etteasted. Esitatud etteastetes leidsid mõlema riigi noored ühiselt, et elu ilma alkoholita on parem ning tuli ka välja, et alkoholi tarbimine on riigiti erinev.

Kohtumise käigus valmistasid mõlema riigi noored koos süüa ja tutvustasid läbi selle üksteisele oma riikide rahvustoite. Koos veedeti vaba aega rannas olles ning lõkkeõhtul saia ja vahukomme küpsetades ning koos lauldes. Rõõmu teeb tõsiasi, et kohtumisel osalenud mõlema riigi noored oskavad nüüd rohkem väärtustada nii kodumaist toitu kui kultuuritraditsioone.

Ühised toimkonnapäevad andsid võimaluse üksteisega lähemalt tuttavaks saada, praktiseerida oma võõrkeele oskust ning luua sõprussuhteid ja kontakte edaspidise koostöö jaoks. Eesti ja Saksamaa noorte järgmine koostöökohtumine saab toimuma järgmisel aastal Eestis.


Karin Viljus
Kohtumisel osalenud grupi- ja projektijuht

 

Projekti rahastajad:

Mikitamäe Vallavalitsus
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond „Leader“ meetme raames

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+