Varivalida saab nii selleks loodud spetsiaalses e-keskkonnas, kuhu pääseb varivalimiste kodulehe www.varivalimised.ee kaudu, kui ka maakonnakeskustes püsti pandud sedelhääletuspunktides. E-hääletamise keskkonda saab siseneda kolmel moel: e-kooli, pangakonto või ID-kaardi koodide kaudu. Sedelhääletuspunktis läheb vaja isikut tõendavat dokumenti, olgu selleks pass või ID-kaart. Kohapeal pakutakse noortele ka mitmesuguseid tegevusi: sõltuvalt punktist saab kuulata bände, lugeda raamatuid, mängida lauamänge või osaleda fotojahis.

Varivalimised annavad noortele võimaluse valimisprotsess ise läbi teha, alustades teadliku valiku langetamisega ja lõpetades sedeli hääletuskasti laskmisega. Varivalimiste eesmärk on näidata noori olulise ühiskonnagrupina, kel on oma arvamus ja seisukohad neid puudutavates küsimustes. Selleks, et noorte arvamus otsustajateni jõuaks, tehakse tulemused avalikuks 20.oktoobril pärast valimisjaoskondade sulgemist. Tulemusi analüüsitakse, neist tehakse statistika ning kokkuvõtted ja uuringute teel saadud tulemused noorte valimiseelistuste kohta jõuavad ka poliitikuteni.

Projekti viiakse läbi noortelt noortele ning Eestis saavad noored varivalida kolmandat korda. Projekti raames on üle riigi aset leidnud mitmed avalikud üritused, debatid ja simulatsioonimängud haridusasutustes, loodi ühiskonnaõpetuse materjale toetav e-õppekeskkond Varivalimiskool ja viidi läbi õpilastööde konkurss.

Lisainfot toimuvast kodulehelt: www.varivalimised.ee ja Facebook’ist: www.facebook.com/Varivalimised

Varivalimiste koostööpartneriteks on Eesti Õpilasesinduste Liit, MTÜ Tegusad Eesti Noored, Eesti Väitlusselts ja Demokraatiapäev 2013, Tallinna Ülikool ja Riigiteaduste Instituut, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Tallinna Linna Noortevolikogu ja Tartu Noortevolikogu.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+