rajaleidja.ee/euroopasse – Siit leiad kõik vajaliku info, mida soovid teada välismaale suundumisel, seal viibides ning tagasi naastes. SA Innove, kelle all Rajaleidja portaal ja võrgustik tegutseb, ise rahastust ja programme ei paku. Siit leiad infot erinevate programmide, asjaajamise, rahastuse, kultuurierivenuste jms kohta.

yfu.ee  – Youth For Understanding (YFU) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis pakub haridusliku eesmärgiga kultuurivahetusprogramme enam kui 60 riigis. YFU pakub õpilasvahetust keskkoolinoortele vanuses 15-18.  Vahetusperioodi jooksul elatakse vahetusperes. Väliskogemuse võid saada nii ise välisõpilasena vahetusaasta teises riigis veetes kui ka vahetusõpilast välismaalt enda perre elama võttes.

evenor.ee – ILEC EVENOR on välismaise hariduse vahendamisele spetsialiseerunud agentuur, pakkudes välismaiseid keelelaagreid, keelekursuseid erinevatele vanuseastmetele, õppimisvõimalusi välismaal nii põhi-, kesk- kui kõrghariduse tasemel.

dreamfoundation.eu – Organisatsiooni Dream Foundation abiga on võimalik õppima minna rohkem kui 50 välisülikooli, mis pakuvad ligi 4000 ingliskeelset eriala. Dream Foundationi eesmärgiks on muuta välismaale õppima minek lihtsaks, mugavaks ja taskukohaseks. Lehel on olemas ka erialade ja koolide otsingusüsteem.

valiskogemus.wordpress.com – Sellelt lehelt saad lugeda nende Eesti noorte inimeste kogemustest, kes on läbi Dream Foundation organisatsiooni käinud välismaal ülikoolis õppimas.

Erasmus+ õpiränne – Erasmus+ programmi kaudu rahastatakse üliõpilaste ning kutseõppurite välismaal õppimist ja praktiseerimist, rahvusvahelisi noortevahetusi ning Euroopa vabatahtlikku teenistust.

noored.ee – SA Archimedes Noorteagentuuri lehelt saab täpsemat infot Erasmus+ noorteprojektide kohta, sealt leiab nii kohalike kui välismaiste koolituste pakkumisi.

estyes.ee – organisatsiooni tegevusvaldkonnaks on erinevate rahvusvaheliste projektide koordineerimine, et pakkuda võimalust kõigile 14–99-aastastele oma silmaringi laiendada ning avastada ennast ja maailma enda ümber läbi vabatahtliku teenistuse. Lehelt leiad noortevahetuste, laagrite, koolituste ja Euroopa vabatahtliku teenistuse pakkumisi.

involved.ee –  Lehelt leiad noortevahetuste, laagrite, koolituste ja Euroopa vabatahtliku teenistuse pakkumisi. 

seiklejad.org – Organisatsioon Seiklejate Vennaskond korraldab koolitusi ja noortevahetusi ja saadab Eesti osalejaid välismaale projektidesse ja vabatahtlikuks. Lehelt leiad pakkumisi rahvusvahelistele noortevahetustele, koolitustele ja Euroopa vabatahtlikusse teenistusse.

eures.ee – EURES (European Employment Services) on Euroopa Komisjoni poolt loodud töövahenduse võrgustik. EURES teenuse eesmärgiks on pakkudatööotsijatele infot ja nõustamisteenust töövõimaluste ning elamis-ja töötingimuste kohta Euroopas; tööandjatele tuge uute töötajate värbamisel Euroopast; piirialade elanikele informatsiooni töötamise kohta naaberriigis.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+