Portaali peaeesmärgiks on pakkuda noortele võimalust lugeda aktuaalseid uudiseid maakonnas toimuva kohta interaktiivses veebikeskkonnas, mis lisaks noortega seotud teabele kuvab maakonna noorsoo- ja haridusasutuste kontaktid ning info. Põlvamaa Noortekogu liikmete hinnangul saab üheks noortele kõige atraktiivsemaks osaks loodava veebikeskkonna juures kultuurikalender, milles kuvatakse maakonna olulisimaid noortele suunatud üritusi.

Põlvamaa Noortekogu kutsub kõiki maakonna ettevõtjaid, usinaid kultuurikorraldajaid ja noortekeskusi varustama portaali värske teabega nende valdades/linnades toimuva kohta.

Põlvamaa noorteportaali eesmärgiks on ka luua keskkond, mis pakuks võimalust maakonnast pärit, kuid siit mujale õppima asunud noortel hoida sidet kodupaigaga ning siinelavatele end kursis hoida kõige värkemaga noorsootöö vallas.

22. juulil Põlva Maavalitsuses toimuval ametlikul portaali avamisel tutvustatakse kõigile osapooltele portaali võimalusi ning ühtlasi vahetatakse ideesid, milline peaks olema Põlvamaa Noorteportaali tulevik.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+