Tartumaal, Peramaa puhkekeskuses, said juba kolmandat korda kokku Põlvamaa ja Sillamäe noored. Teist korda kohtuti programmi Noortekohtumised raames, mille eesmärk on soodustada Eestis elavate erineva emakeelega noorte omavaheliste kontaktide sõlmimist, teineteisemõistmist ja suhtlemisjulguse arengut ning luua tingimused noorte omaalgatuslikeks tegevusteks.

Neljapäevalises laagris osalesid kokku 20 noort, 10 Põlvast ja 10 Sillamäelt. Seekord oli kohtumise teemaks noorte vaimne tervis, mis on just praegusel ajal väga päevakajaline teema. Laagri käigus arutleti erinevate vaimset tervist puudutavate teemade üle nagu ärevus, toitumishäired jms. Grupitööna valmisid 5 erineva sisuga tööd, mille noored ka teistele ette kandsid. Näiteks, mida kujutavad endast bipolaarsus, ärevushäired ning uneparalüüs ja kuidas nende korral abi leida. “Laagris oli mõnus õhkkond ja oli tore näha juba eelmisest korrast tuttavaks saanud inimesi,” ütles laagris osalenud noor. Noortekohtumine on hea võimalus luua uusi sõprussuhteid, väljendada enda mõtteid teist keelt kõnelevatele noortele ning veeta lõbusat aega endavanuste noorte seltsis. Projekti rahastas Haridus-ja Noorteamet ning Põlva valla Noorsootöö Keskus.

Noortekohtumiste kohta saad rohkem lugeda SIIT.

Astrid Jõerand ja Kati Soomets

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+