Konverentsi avas Põlva maavanem Ulla Preeden, kes andis üle ka tänavused Põlvamaa noorsootöö valdkonna tunnustused.

Parim tegu Põlvamaa noorsootöö valdkonnas 2012. aastal on Kagu-Eesti tantsupidu „Elu keset küla“, mille näol on tegemist innovatiivse, põlvkondi ühendava ja traditsioone väärtustava ettevõtmisega. Peo idee autor, tantsude lavastaja ja üldjuht oli Andre Laine. Kagu-Eesti tantsupidu esitatakse ka Eesti Noorsootöö Keskusele riikliku tunnustuse saamiseks.

Aasta koostöö kategoorias pälvis maakondliku tunnustuse Eesti-Läti koostööprojekt „Young Active Creativ“, mille eesmärk on kasvatada Põlva ja Ogre väikelinnade eluõulisust ja noorte võimekust ürituste organiseerimisel ning korraldamisel. Üheskoos on õpitud visuaalkunsti ja muusikaürituste korraldamise oskusi nii teoreetiliste kui praktiliste näidete varal, sest noored olid otseselt seotud kahe suurejoonelise piiriülese noortefestivali korraldamisega. Tunnustust olid laval vastu võtmas MTÜ Munalinn esindaja Martin Ruus ja Põlva Linnavalitsuse esindaja Janika Usin.

Nii maakondliku kui rahvusvahelise koostöö valdkonnas tõi Mikitamäe Noortekeskusele tunnustuse Põlvamaa noortekeskuste II omakultuurifestivali ja projekti „Rahvusvaheline koostöö viib omakultuurifestivalile“ eestvedamine. Mikitamäe noorteaktiiv esitatakse samas kategoorias ka Eesti Noorsootöö Keskusele riikliku tunnustuse saamiseks.

Enim silma paistnud noorsootöötaja Põlvamaal on sel aastal Piret Palm Ahja vallast. Temagi esitatakse riikliku tunnustuse saamiseks. Maavanema tänukaardi pälvisid samas kategoorias veel Põlva Avatud Noortekeskuse endine eestvedaja Ako Laugamets, Põlva linna noortekomisjoni eestvedaja Timo Varik ning Veriora valla noorsootöö eestvedaja Mirjam Ojasaar.

Põlvamaa noortesõbralikem omavalitsus on Veriora vald. Nominent selles kategoorias oli ka Põlva linn.

„Igast kogemusest on võimalik õppida. Olge uudishimulikud! Valgusfooris on lubav, roheline tuli,“ pöördus noorte poole konverentsi avanud maavanem Ulla Preeden.

Järgnenud pikemates ettekannetes rääkisid noorte seksuaaltervisest Siim Värv, tervislikust toitumisest ja energiajookidest Raivo Vokk ning mõnuainetest Elar Sarik.

Ettekannetes kuuldu võttis kokku Tõrva Kultuurimaja noortetrupi Hingevärvid etendus „Head tüdrukud on ju alati vait“.

Pärastlõunases osaluskohvikus olid populaarsemad teemad Põlvamaa koolivõrk (laudkonna juhid Peeter Aas ja Timo Varik), energiajoogid ja toitumine (Margit Rikka), elupäästev esmaabi (Ene Mattus), karjääri planeerimine (Eha Raav), uimastid ja nende sotsiaalne mõju (Elar Sarik), noorte seksuaaltervis (Irena Viitamees) ning noored Kaitseliidus (Katre Epler).

(Kasutatud Mati Määritsa artikli materjale 10. novembri ajalehest Koit)

Lisainfo:
Karin Viljus
Noorsootöö peaspetsialist
Põlva Maavalitsus
Tel: 799 8945

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+