Sarnaselt eelmistele aastatele on korraldajatel plaanis ka sel korral konverentsile Eesti tuntumaid nägusid kaasata.

Tänavust noortekonverentsi ja noorte infomessi korraldavad Põlvamaa Noortekogu, Põlvamaa Õppenõustamiskeskus ja Põlva Avatud Noortekeskus. Seekordne aasta noorte suurüritus tõotab mahukam tulla, mida kinnitab esialgne plaan üritust Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses korraldada.

Noortekonverents 2010 ärgitab noori loovusele, mistõttu kannab ka alapealkirja «Loovuse jõud». Loovuse kaudu saavad noored võimalusse lisaks konverentsi ametlikule osale erinevates töötubades kaasa teha ning käsitleda sotsiaalseid teemasid läbi teatri, tantsu, muusika, filmi ja kunsti.

Neljapäeval Põlva Maavalitsuses toimunud töökoosolekul arutati võimalust 24. novembril toimuvat noortekonverentsi ja infomessi siduda samal nädalal toimuvate teiste noorteüritustega – maakonna koolinoorte tantuspäev ja lugemisaasta lõpetamine – kuulutades välja n-ö noortenädala.

Teemavalikud eelmise aasta põhjal
Põlva Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialisti ja Põlvamaa Noortekogu esimehe Talis Tobrelutsu sõnul on eelseisva noortekonverentsi teemadevalik tuletatud 2009. aasta konverentsi «Pärime uue?!» tagasisidelehtedelt ja annab seega võimaluse tugineda noorte häälele, konverentsile, mille sisu arendamises on arvestatud noorte endi mõtteid. «Aasta 2010 on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta. Seetõttu peab Põlvamaa Noortekogu vajalikuks esialgse ideena käsitleda just eelpool mainitut ja välja toodud teemadevalikut,» põhjendas Tobreluts.

Noortekogu esimehe tutvustusel möödub eesseisev konverents loovuse tähe all. «Loovuse alla liigituvad teater, tants, muusika, film ja kunst, mis ühtlasi hakkavad olema töötubade võtmesõnad. Põlvamaa Noortekonverents 2010 läbivad teemasid – vägivald, noorte probleemid (nende lahendamine), ebatavaliste ja vähepopulaarsete elutegevuste tutvustus, narkootikumid, sotsiaalne tõrjutus ja vaesus, tulevik, töökohad, õpingud välismaal, rahvusvahelised suhted, kultuuridevaheline põrkumine, Comenius, noortevahetus, mitteformaalne õppimine – kajastatakse juts eelpool toodud loovtöötubades.

Energiasüstid noortekogult
Lisaks messile, töötubadele ja lektoritele pakuvad vahepalasid noortekogu liikmed, kes aktiviseerivad noori energiasüstidega.

Põlvamaa Noortekogu eelneval töökoosolekul pakuti kuulutada välja idee korraldada fotokonkurss teemal «Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus», mis kestaks konverentsi toimumiseni. Konverentsi kestel aga kuulutataks välja parimad, jagatakse auhinnad ning hiljem eksponeeritakse töid avalikes kohtades.

Milliseks kujunevad lõpuks esialgu veel toored ideed, näeb novembris, mil kõigi eelduste kohaselt leiab aset noortenädal ühes Põlvamaa Noortekonverentsi, Põlva maakonna koolinoorte tantsupäeva ning lugemisaasta lõpuüritusega.

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+