Kahe ürituse korraldamise tingis see, et vastloodud noorteportaal on erinevatele huvigruppidele ristteeks, leidsid portaali avamise ees seisvad Põlva Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Talis Tobreluts ja Põlvamaa ajaleht Koit kultuuri- ja haridustoimetaja Rivo Veski.

Veepäev andis võimaluse noortel võistelda, auhindu võita ja ühtlasi saada teada noorteportaali olemasolust. Täna maavalitsuses toimunud ametlik kohtumine omavalitsus- ja kultuuritöötajatega tekitas aga kohaletulnud külaliste keskel arutelusid ning võimaldas Põlvamaa Noortekogule tehtud ettepanekud edaspidiseks kõrva taha panna.

Põlva Maavanema Priit Sibula sõnutsi on läbi aegade kõneldud sellest, et noored on hukas, kuid tegelikkuses ei ole neil ütlejail aimugi, mis probleemid või võimalused noortel olemas on. «Portaal annab võimaluse saada teada võimalustest, mida pakutakse. Noored teavad paremini, mida neil vaja on. Ja kui on võimalus omavahel suhelda, siis seda parem,» rääkis Sibul.

Veel pidas maavanem oluliseks aspektiks portaali avamise juures selle mõju maakonna noortele tervikuna. «Kui suuremates koolides ja linnades on koos rohkem inimesi, siis liigub info ka inimeste vahel. Just info ja võimaluste teadmatus oli see probleem, mis meid konkurentsivõitluses nõrgemaks tegi,» lisas Sibul.

Põlvamaa Noorteportaalist saab lugeda erinevaid uudiseid, saata ise uudislugusid ja arvamust ning täita oma üritustega maakonna noortekalendrit. Ühtlasi täidab portaal infokandja eesmärki andes ülevaate maakonnas tegutsevatest huviringidest, -koolidest ja haridusasutustest. Lisaks peab noortekogu oluliseks võimalust arendada portaal arvamusplatsiks. Selleks saavad kõik portaali külastajad ka üleval olevaid uudiseid kommenteerida.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+