SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja Reet Kosti sõnul on Hannes Sildnik tunnustust väärt seoses saavutustega nii noorsootööalase koolituse edendamisel Eestis kui noorteinfo koolitajate arendamisel rahvusvahelisel areenil. „Lisaks noorsootööalase õppe edendamisele Tallinna Pedagoogilises Seminaris panustab Sildnik noorsootöötajate täiendkoolitusse ja õppematerjalide arendamisse. Ka on ta välja  töötanud rahvusvahelise noorsootöö e-õppe kursuse“, avas Kost põhjuseid, miks just Sildnik tiitli pälvis.

Hannes Sildniku tunnustuskonkursile esitanud Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö ja täiendusõppe osakonna juhataja  Luule Press tõi oma ettepanekus välja tema pikaaegse kogemuse noortevaldkonna koolitajana nii formaal- kui mitteformaalses õppes. „Sildniku põhiline koolitusvaldkond Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris  on rahvusvaheline noorsootöö Eestis ja Euroopa Liidus, lisaks on ta seotud väga mitmete muude projektidega noortevaldkonnas. Ta oskab oma koolitusprojektide läbiviimiseks luua suurepäraseid meeskondi ja koostöövõrgustikke“, seisis ettepanekus.

Sildnik ise rõõmustas tiitli üle. „See koolitusaasta on minu jaoks olnud väga tihe nii Eestis kui rahvusvaheliselt tegutsedes. Mul on väga hea meel, et minu tegemisi on märgatud“, sõnas Sildnik tiitlit vastu võttes.

2012. aasta kevadel oli Hannes Sildniku koolitustel võimalus osaleda ka Põlvamaa noortel, kes kuulusid  Eesti-Läti koostööprojekti “Young Active Creative” meeskonda ning kelle abiga toimus Põlvas kolmas Uue Ajastu Festival pealkirjaga “Õnne Sagedus”.

Noortevaldkonna aasta koolitaja nominentideks esitati ka Harald Lepisk, Ülly Enn, Maris Pajula, Jana Kukk, Külli Salumäe, Marju Marga ja  Piret Jeedas.

Aasta koolitaja valimisega tehti noortevaldkonnas algust 2010. aastal.

Noortevaldkonna koolitajate kogukonna arengut toetab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastusel ellu viidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ toel.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+