Valminud on Põlvamaa noorteuuringu veebiküsimustik, mille eesmärgiks on välja selgitada maakonna noortevaldkonna head küljed ja puudujäägid. Vastates ankeedi küsimustele, annad võimaluse hinnata Põlvamaa noorsootöö valdkonna hetkeseisu. Sinu poolt antud vastused on väga olulised, sest aitavad Põlvamaa noortevaldkonna töötajaid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel Sinu vastused on anonüümsed, see tähendab, et vastuseid Sinu nimega ei seostata! Sinu nime ja e-maili aadressi küsitakse ainult juhul, kui soovid osaleda auhinnaloosimises, et saaksime võitjatega ühendust võtta. Ankeeti on võimalik täita 27. jaanuarini 2013 SIIN (küsitlusele viitab Põlvamaa noorteportaali esilehel ka bänner). Loosimine ja võitjate avalikustamine toimub 28. jaanuaril.

Küsitluse tulemustest tehakse kokkuvõte ning see avaldatakse selle aasta märtsis Põlvamaa Noorteportaalis www.polvanoored.ee. Uuringu küsimused on koostanud Karin Viljus (Põlva Maavalitsus, noorsootöö peaspetsialist) ja Kadri Pelisaar (Põlva maakonna noorteinfo töötaja). Noorteuuringu kontaktisik: Kadri Pelisaar (kadri.pelisaar@polvamaa.ee).

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+