Foorum toimub arutelu vormis ning peamiseks teemaks on noorte roll ja kaasatus kohalikus meedias ning väljaspool seda, samuti käsitleme meediakirjaoskuse teemat.

Foorumile on oodatud meediahuvilised noored, kohalike meediaväljaannete esindajad, õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid ja teised teemast huvitatud. Foorumi eesmärk on ühiselt arutleda, kuidas muuta kohalikud väljaanded noortele põnevamaks, missugused võimalused võiksid olla noorte kaasamiseks kohalikesse meediaväljaannetesse, kuidas meediateemalisi ainetunde seostada reaalse kohaliku eluga ja missugune võiks olla erinevate osapoolte koostöö selles vallas.

Foorumit korraldab Põlvamaa Noorteportaali noorte reporterite grupp projekti “Meediasüst” raames, mida toetab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo.

Üritus on tasuta, osalejatele on ka tasuta energiapaus.

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+