20.-21. oktoober toimus Põlvamaal laager Sillamäe ja Põlva meediahuvilistele noortele. Projekti eesmärgiks oli Eesti ja Vene noorte omaalgatuslike ideede toetamine ja nende omavahelise koostöö arendamine. See oli juba teine Põlva ja Sillamäe vaheline noorteprojekt sellel aastal.

Kahepäevasel kohtumisel toimus kokku neli meediateemalist koolitust. Koolitusi valmistasid ette ja viisid läbi noored ise! Põlvast tegid seda Meediasüsti noored ja Sillamäelt ESN noored. Koolituste teemad olid:

  • meeleoluvideo loomine (Kristella Nupp ja Caroly Märtson)
  • kaanekujundus Canva programmis (Anton Klimenkov)
  • avalik esinemine (Olesya Popova ja Adeliya Malõševa)
  • saadete analüüs (Kairi Parson)

Noored lahendasid koolitused väga ägedalt! Palju oli meeskonnatööd ja arutelu ning kõigil oli põnev. Meeleoluvideo koolitusel loodi rühmad ja ülesandeks oli kahe päeva jooksul luua kohtumisest väike meeleoluvideo. Selle ülesande käigus pidid noored läbi arutama oma visiooni, jagama ülesanded ja need ka õigeks ajaks täitma. Valminud videod saab näha siit:

 

Kaanekujundus Canvas andis hea ülevaate programmist aga ka plakatite disainist. Anton selgitas näidete abil mis asjadele tähelepanu pöörata, kuidas värve kasutada ja mida teha ei tohiks.

Avaliku esinemise koolitusel viisid tüdrukud läbi erinevaid ülesandeid ja harjutusi, et süstida juurde julgust! Koolituse lõpus tehti väiksed etendused, mida kõigile esitati.

Saadete analüüsis arutleti koos Kairi abiga videote erinevaid elemente. Õpiti, kuidas üldse videod analüüsida, kuidas erinevaid elemente eristada ja neid hinnata. Kõik selleks, et iga korraga läheks tulemus paremaks!

Kokku osales projektis 31 noort. Lisaks filmiti kõik neli koolitust üles, et neid tulevikus uutele meediahuvilistele noortele jagada. Kindlasti on Põlva ja Sillamäe noortel plaanis ka tulevikus koos projekte kirjutada ja uusi asju õppida!

Projekti toetas Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Briti Nõukogu rahastusega

Järgmise korrani!

 

 

 

 

Ilona Tint

noorsootöötaja

Põlva valla Noorsootöö Keskus

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+