Lätis, Ogres leiab augusti lõpus koostööprojekti toel aset festival „Cita Vide”. Eesti-Läti programm on üks Euroopa territoriaalse koostöö programmidest, mida toetatakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti Young Active Creative eesmärk on kasvatada Põlva ja Ogre väikelinnade elujõulisust ja noorte võimekust ürituste organiseerimisel ning korraldamisel. Selleks on projekti raames toimunud 2012. aasta kevad-suvel neli ühist koolitussessiooni, kaks neist Põlvas ja kaks Ogres. Käsitletud on mitmesuguseid teemasid, millega muusika- ja kunstifestivali korraldamisel kokku tuleb puutuda, näiteks meeskonnatööd, kommunikatsiooni aluseid, meediasuhtlust, festivali reklaami ja finantsilist planeerimist. Üheskoos on läbi tehtud mitmesuguseid praktilisi, kuid samas mängulisi ülesandeid, mis on andnud parema ettekujutuse reaalse korralduse käigus toimuvast. Lisaks organiseerimisoskuste õppimisele on noored saanud kaasa lüüa neljas loovuse arendamise töötoas, nii alternatiivmuusika kui kujutava kunsti valdkonnas.

Värsked oskused ja teadmised on koolitusprogrammi läbinud noored saanud rakendada reaalse festivali korraldusetappidesse. Kui Põlvas 10.-11. augustil aset leidev festival on juba kolmas, siis Läti Ogre noored on loonud täiesti uue sündmuse. Ogres 31. augustil algav festival „Cita Vide” võimaldab kogeda vahelduseks igapäevale uut olemust urbanistlikus metsas. Mõlema linna noored on ise saanud tegeleda festivaliala kujunduse planeerimisega, reklaami levitamisega, esinejate ja toitlustajate otsimisega, kommunikatsiooniga ja muuga. Saadud kogemused on heaks baasiks edaspidiste suurürituste korraldamisele mõlemas regioonis. Kunsti ja muusika töötubades valminut saab näha ja kuulata nii Põlva kui Ogre festivalil. Uue Ajastu Festival 2012: „Õnne sagedus” lavadel astub üles projektis kaasa löönud Põlva noortebänd Samm, samuti Läti noored muusikud.

Eesti-Läti koostööprojekt oli suureks abiks ka naaberriigi artistide leidmisele mõlema festivali esinejaterivi rikastamiseks. Nii saab Uue Ajastu Festivalil kuulda Lätis juba tuntud ja tunnustatud artiste (Sus Dungo, The Sound Poets, Triana Park jt) ning Ogres astuvad üles mitmed Eesti tegijad (Mimicry, Greip, Kruuv jt).

Programm on Põlva noortele andnud palju väärt teadmisi ja kogemusi ning võimaldanud luua head koostöö- ja sõprussidemed Läti noortega. Projektis osalenud Mari-Liis on kirjeldanud saadud kogemust järgmiselt: „Mõistsin, et igasuguseid asju, olgu need siis suured või väikesed, tuleb alati teha läbimõeldult ja hingega. Muudmoodi lihtsalt ei saa, sest ka kõrvaltvaataja näeb, kui tehtul puudub süda ja sisu. Young Active Creative programmist sain ka uusi teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, mis tänu toredatele koolitajatele mulle otse kätte toimetati.”

Lisainfo:

Kadri Pelisaar

Uue Ajastu Festivali korraldusmeeskonna liige

Uue Ajastu Festivali reklaamvideo: http://www.youtube.com/watch?v=Y3m_ltWxs1Y

Cita Vide reklaamvideo: http://vimeo.com/43336767

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+