Aprillis toimusid aruteluringid Moostes, Põlvas, Räpinas ja Krootusel, kuhu olid oodatud noorte esindajad kõigist Põlvamaa valdadest.

Positiivsena tõid noored välja meie ilusat loodust ja puhast ümbrust, samuti heal tasemel sportimisvõimalusi ja terviseradade olemasolu. Kiideti ka korras koolimaju ja head õpikeskkonda. Väikestel koolidel on muidugi oma võlud ja valud. Ühest küljest on õpetajatel võimalik rohkem aega pühenduda õpilastele individuaalselt, kui noori on klassis vähe. Teisalt aga on õpilased pidevas ärevuses, et nende kodulähedane kool võidakse sulgeda ning õpetajatest on tihtipeale puudus. Noored tõid välja ka tuntud nimesid, kelle pärast Põlvamaa kindlasti kuulsam on. Nimetati ära Aapo Ilves, Andre Laine, Leo Kunnas, Edgar Savisaar, Urmas Klaas, bändid Zetod ja Winny Puhh.

Hoolimata positiivsest näevad nad ka palju murekohti ja pigem meenuvadki just need esimesena. Ilmselt pole uudis, et noored tunnevad puudust vaba aja veetmise kohtadest ja tegevustest, pidudest ning sündmustest. Samuti tunti muret vaesuse ja ääremaa kuvandi pärast. Noored arvavad ise, et mujalt pärit inimesed võivad neid pidada maakateks, kuigi samas ollakse uhked, et nad ei ole tänu oma päritolule eluvõõrad ehk naljatlemisi, nad teavad, kust piim tuleb. Ühe arutelu tulemusena tekkis idee, et väljendit “maalt ja hobusega” võiks hoopis positiivses ja humoorikas võtmes maakonna mainekujunduses ära kasutada.

Aruteludes osalenud tegid ka mitmeid ettepanekuid, kuidas Põlvamaa mainet tõsta. Siin võiks toimuda rohkem muusika-, tantsu- ja spordivõistlusi ning põnevaid noorteüritusi, kuhu tuleksid ka osalised väljastpoolt Põlvamaad ja tutvuksid seeläbi meie maakonnaga. Kui suveperioodil veel on maakonnas mitmeid festivale ja üritusi, siis talvel on tegevust vähe. Noorte ettepanekul võiks ka talvisel perioodil toimuda üritusi, mis tooksid valgust, positiivsust ja energiat. Noored vajaksid seltsielu soodustavat keskkonda või ruumi, kus oleks sõpradega tore kokku saada ja aega veeta. Samuti meeldis noortele arutelu käigus tekkinud mõte nö Põlvamaa Päevadest, kus noored tutvustaksid teistele noortele oma valda ja kodukandi eripära.

Noorte aruteluringidest koorunud mõtted on edastatud Põlvamaa mainekomisjonile. Lisaks noorte arvamusele koguti mõtteid ka maakonna ettevõtjatelt, spordiinimestelt, kultuurispetsialistidelt ning meie keskkonna eest hoolt kandvatelt inimestelt. Hetkel analüüsitakse erinevate valdkondade arutelude ühisosi ning tuuakse välja lahendust vajavad väljakutsed. Eelolevaks sügiseks peaks valmima Põlvamaa mainestrateegia kuni aastani 2020, samuti tegevuskava koos konkreetsete tegevustega, mida ühiselt ellu hakatakse viima.

Suur tänu aruteludes osalenud noortele asjalike mõtete eest!

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+