Õppereisi käigus külastati Rudolstadt’i linna- ja ajalooraamatukogu. Linnaraamatukogus näidati Eesti külalistele Eno Raua „Naksitrallide” saksa keelseid köiteid ning töötajate sõnutsi on need saksa laste seas populaarsed. Ajalooraamatukogus avanes reisilistel muuhulgas võimalus oma silmaga näha puidutrükis ja käsitsi illustreeritud puukaantega piiblit aastast 1438. Äratundmisrõõmu pakkus ka maailma vanimast atlasest Eesti asukoha leidmine.

Pooltel reisigrupi liikmetel oli võimalus tutvuda Heinrich-Böll’i Gümnaasiumiga ning külastada 5. klassi inglise keele tundi, kus külalistena osaleti aktiivselt tunni tegevuses. Teised grupi liikmed külastasid Johann – Heinrich – Pestalozzi erivajadustega laste kooli.

Õppereisi käigus oldi külalisteks kristlikus lasteaias „Elupuu” ning tutvuti piirkonna noorsootöö ja vabaaja sisustamisega tegelevate organisatsioonidega.                     

Põlva Maavalitsuse noorsootöö spetsialisti Karin Viljuse sõnul oli hea näha, teada saada ja meil ka õppida, kuidas kõik asutused (koolid, noortekeskused, lasteaiad jt) ja tugisüsteemid (sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, tugispetsialistid ja õpetajad) on üksteist toetavad ning teevad omavahel tihedat koostööd, et võimalikult varakult märgata ja toetada abivajavat last/noort ja tema perekonda.

Viimasel õhtul Rudosltadt’is kohtuti vastuvõtjatega ja tulevaste koostööpartneritega, vahetati kontakte ning arutati võimalike ühisprojektide ja koostöövõimaluste üle ning eestlased õpetasid sakslastele erinevaid Eesti rahvatantse.

Reis kulges minnes ja tulles läbi Läti, Leedu ja Poola ning kokku läbiti 3700 kilomeetrit. Pikka sõitu sisustati laulmisega ning loodi uus Põlvamaa ansambel nimega „PÕNN”.

Reisil osalesid ja muljed panid kirja: Anu Luiga, Alina Vals, Kai Laanemaa, Piret Palm, Mirjam Ojasaar, Ainika Mägi, Ene Tigas ja Karin Viljus.

Lisainfo:

Karin Viljus
Põlva Maavalitsus
peaspetsialist (noorsootöö)
Tel: 799 8945
karin.viljus@polvamaa.ee

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+