Hedy oli nõus jätkama , kuna ta kuulub noortekogu puudutavasse MTÜ-sse Euregio ning tal on plaan läbi viia noorteprojekt Läti ja Ukraina noortega. Noortekogu esinduskoja liikmeks jäi ka tänavu Sirli Aia.

Möödunud aastal toimus noortekogul 11 korralist koosolekut. Töömahukas oli rahvusvahelise noorte demokraatiaprojekti „Noored demokraatia ja demokraatia noorte jaoks“ lõpetamine. Eelnevalt kaasnes sellega õpilasvahetus ning ühisüritused. Projekti lõpus valmis noortekogu liikmete poolt ühistööna lauamäng „Kes tahab saada Presidendiks?“ Kaardimängu formaadis jaotati seda koolidele ning veebis saab seda mängida Põlvamaa Noorteportaalis.

Aktiivsed liikmed osalesid ka mitmete maakondlike ürituste korraldusmeeskondade töös ning arendati rahvusvahelist koostööd Läti ja Venemaa noortega Euregio-Pskov Livonia noorte sektsiooni kaudu.

Noortekogul kujunes 2012. aasta suurimaks ürituseks Põlvamaa Noortekonverents „Rohelisem elu!?“ korraldamine. Konverentsi raames tunnustati noorsootöö valdkonna silmapaistvamaid tegijaid ning noored said arutleda ühiste teemade üle osaluskohvikus. Vaatluse all oli sport, huviharidus ja huvitegevus, põlvkondadevaheline solidaarsus, Põlvamaa koolivõrk, noorteinfo ja noored noorsootöös, karjääri planeerimine jpm. Ka tänavu on plaanis tunnustada noortesõbralikke omavalitsusi ja noortekeskuseid.

Selle aasta esimesel koosolekul võtsime vastu mitu uut liiget. Näeme kitsaskohta selles, et noortekogus on esindus ainult kolmest omavalitsusest: Põlvast, Verioralt ja Räpinast. Aasta lõpuks võiks noortekogus olla igast Põlvamaa vallast üks esindaja. Siit üleskutse maakonna aktiivsetele noortele: liituge Põlvamaa Noortekoguga! Vastavalt Noortekogu statuudile loetakse kõige sobivamaks vanuseks üldjuhul 15-26 aastat.

 

Sirli Aia,
Põlvamaa Noortekogu pressiesindaja

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+