Kui varasemalt sisaldas Põlvamaa Noorteportaal peaasjalikult uudiseid ja mõningast noorteinfot maakonnast, siis nüüd leidub uuenenud sisuga kodulehel lisaks uudiste rubriigile teemakäsitlusi ka üleüldise noorteinfo valdkonnast. Näiteks leiab noor infot vaba aja veetmise võimaluste, õppimise, töö, karjääriplaneerimise, noorteprojektide, välispraktika pakkumiste, tervist ja suhteid puudutava info, vabatahtliku tegevuse, huviringide, noorteühenduste ja palju muu kohta.

Täiesti uueks portaali funktsiooniks on infopäringute esitamise võimalus, kus noored saavad läbi kodulehe esitada noorteinfo töötajale infopäringuid seoses sooviga saada rohkem informatsiooni mõnel konkreetsel noorteinfo teemal.

Kujunduse poolelt on muutunud portaali logo ning värvikasutus kodulehel. Seni kasutuses olnud kopralogo asemel, mis on ühtlasi Põlvamaa Noortekogu logo, on noorteportaalil nüüd olemas oma logo – naeratav päike. Veebilehe roheline kujundus sümboliseerib rohelist Põlvamaad, kus meie noored kasvavad.

Vaatamata uuendatud sisule ja kujundusele on Põlvamaa Noorteportaali peaeesmärk jäänud aga samaks – suurendada Põlvamaa noorte valikuvõimalusi pakkudes neile ümbritsevast elust teavet. Põlvamaa Noorteportaal on maakonnas pakutava noorteinfo teenuse infokanaliks. Noorteinfo teenuse tagab maakonnas Põlva Avatud Noortekeskus ja seal töötav noorteinfo töötaja.

Kuna tegevusterohke sügis on kohe algamas, siis kutsub Põlvamaa Noorteportaal kõiki maakonna aktiivseid noori, koole, ettevõtjaid, usinaid kultuurikorraldajaid, noortega töötavaid inimesi ja noortekeskusi varustama portaali värske teabega nende valdades/linnades toimuva kohta. Nii on üheskoos võimalik meie maakonna noortele tagada rikkalik info „mida teha, kuhu minna, mida tuleks teada, kuidas oma elu planeerida”, et neist kujuneks niimoodi iseteadlikud ja tegusad ühiskonna liikmed.

Loomulikult ootab Põlvamaa Noorteportaal külastajaid ka noorteportaali Facebooki lehele.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+