Tänavuse Põlvamaa Õpilasmaleva peakoordinaator Janek Tennosaar rõhutas kokkutulekut avades, et Põlvamaal on õpilasmaleva traditsioonid kõige vanemad taasiseseisvunud Eestis. „Tallinlased said alles 9 aastat tagasi aru, kui lahe on malevaelu,” rõhutas Tennosaar ning tänas sealjuures kõiki rühma- ja noortejuhte toetuse eest.

Tennosaar hinnangul annavad malevasuve kokkutulekud noortele võimaluse veeta sisukalt ja lõbusalt aega. „Siin on hea arendada ka meeskonnatöö oskusi ühistegevuste kaudu, sest suve jooksul on rühmad seni omaette töötanud,” märkis Tennosaar, kelle soov on hoida kooskäimise traditsiooni järjepidevana seni kuni on nõudlust.

Avamispäeval austas malevlasi oma kohalolekuga Põlva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus, kes soovis noortele mõnusat, huvitavat ja igati lahedat koosolemist. Sarnaselt Tennosaarele arvab ka Viljus, et nii töömalevas kui ka malevasuve kokkutulekul osalemine liidab noori, annab võimaluse jagada kogemusi ning pakub meelelahutust. „Hea on näha, et Värska rühmaga on liitunud Mikitamäe noored. Kuna Mikitamäel malevarühma polnud, leidsid 5 Mikitamäe noort ise võimaluse töömalevas osalemiseks,” kiitis Viljus noorte initsiatiivikust ning Värska rühma heatahtlikkust võtta naabervalla noored enda hoole alla.

Õpilasmalev on suunatud noortele vanuses 13-18 eluaastat, mille eesmärk on töökasvatus ja sotsiaalse kompetentsi kujundamine. Malevatraditsioon, mida praeguseks juba vanaema-vanaisa staatusesse jõudnud põlvkond helge noorusmälestusena hinges kannab, taasloodi Põlvamaal 1999. aastal. Tookord kandis Põlvamaa Lastekaitse Ühingu poolt uuele elule äratatud suvine töökorraldus nimetust “Huvi- ja puhkelaager Põlva linna teismelistele tüdrukutele”. Selles osalenud 20 noort andsid omapoolse panuse linna heakorra- ja värvimistöödel. Alates 2002. aastast tegutseti juba Põlvamaa Õpilasmaleva nime all ning 6 töörühmas lõi kaasa ligi 120 malevlast. Sel suvel osales Põlvamaa Õpilasmaleva 7 rühmas 121 malevlast.

Põlvamaa Õpilasmaleva korraldajad tänavad toetuse eest Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgruppi, Põlvamaa Omavalitsuste Liitu, Eesti Noorsootöö Keskust ning malevarühmade kohalikke omavalitsusi (Ahja, Laheda, Veriora, Värska, Kõlleste, Orava ja Vastse-Kuuste).

 

Pressiteate koostas:
Talis Tobreluts
Avalike suhete nõuniku kt
Põlva Maavalitsus
Talis.Tobreluts@polvamaa.ee
+37253313172

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+