Ise hindavad tervist kehvaks

Põlvamaalased ise hindavad oma tervist kehvaks. Meil on Eesti madalaim elanike osakaal, kes hindavad oma tervist heaks või väga heaks. Kuid meil on Eesti kõrgeim eakate osakaal maakonna rahvastikust ja eks eakal ikka valutab siit või sealt ja siis on ju kaunis raske oma tervist heaks hinnata. Põlvamaal on Eesti kõrgeim alkoholi tarvitamisest tingitud surmade arv ja õnnetussurmade arv, kuid tööhõive määr madal. Ehk on needki näitajad omavahel seotud. Seega, terviseedenduse tööpõld on suur ja lai. Siiski, midagi on meil ju ometi hästi ka!

Eesti madalaim teismeliste raseduste arv

Põlvamaal on madalaim suremus pahaloomulistesse kasvajatesse.

Meie noored on terviseteadlikud ja julged ning teismeliste raseduste arv ja haigestumus seksuaalsel teel levivatesse haigustesse Eesti madalaim. Põlvamaa traditsiooniline noortekonverents keskendus sel aastal tervislikele valikutele ja seksuaaltervis oli üks osa. Seksuaaltervise teemalises töötoas käis aktiivne vestlus. Noorte ettepanekud said kirja pandud.

Meie maakonnas on hästi arenenud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik. Lasteaedades viikase läbi erinevaid tervistedendavaid üritusi, seega toimub tervisekasvatus maast madalast. Käib tihe koostöö maakonna tervisedendaja ja lasteaaedade koordinaatori vahel.

Järjest populaarsemaks muutub meie koolides Tervise Arengu Instituudi korraldatud „Suitsuprii klassi“ võistlus. Eelmisel aastal osales 10 kooli 45 klassiga, sel aastal 13 kooli 52 klassiga.

Kasvab peale uus põlvkond enesest hoolivaid ja terviseteadlikke noori.

Irena Viitamees

Artikkel sündis “Hoolin oma kodukandist!” kampaania raames

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+