Laulumeeste värbamiseks kuulutas koori juhatus välja kõigi viisi pidavate meeste «üldmobilisatsiooni».

«Meeskoori ühine soov on kasvada nii arvuliselt kui vokaalselt arvestatavaks kollektiiviks,» edastab koori üks dirigentidest Andres Määr.

Praegusel hetkel on koori nimerkirjas 29 lauljat. Meeskooris laulavad mehed erinevates vanustes koolipoistest vanaisadeni. Koori repertuaaris on peamisel eesti meeskoorilaulu klassika. Koori dirigendid on Andres Määr ja Aino Oviir.

Käesoleva hooaja plaanidest toob Määr välja 16. oktoobril Põlvas toimuval dirigent Regina Soka Festivalil ülesastumise, esinemise Lõuna-Eesti meeskooride laulupäeval 13. novembril Tartu Ülikooli aulas. «Lisaks on käesoleval hooajal eesmärgiks võetud sõit kontsertreisile Ukrainasse Tšernigovi oblastisse,» avaldab Määr eelseisvaid plaane. Selle hooaja tulemiks on plaanitud kevadkontsert Põlvamaa meeskoori hooaja tööga. Lisaks sellele, et koos laulmas käiakse, täiustab koori rutiinset tööd aktiivne seltskondlik pool.

Kõik mehed, kelles peitub laulupisik on oodatud liituma Põlvamaa meeskooriga. Proovid toimuvad pühapäeviti Vana Koiola Kultuurimajas kell 18.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+