Ühisüritus tõi kokku suurema hulga noori maakonna erinevatest nurkadest. Kohal olid kõigi aktiivselt Põlvamaal tegutsevate noortekeskuste esindused: Värska, Veriora, Räpina, Vastse-Kuuste, Ahja, Valgjärve, Kanepi, Põlva linna ja Põlva valla omad.

Avamisele tulid noori tervitama Kanepi vallavanem Aivar Luts, Laheda vallavaenem Sirje Tobreluts, Põlva maavanem Priit Sibul, Riigikogu liige Urmas Klaas, Põlva Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Talis Tobreluts, Eesti ANK tegevjuht Heli Erik, Mesipuu talu perenaine Maie Krukov ja maakonna noorsootöötajad. Noortele oli see väga oluline tunnustus.

Suvekool oli motivatsiooniüritus ja ühisüritus noortekeskustele, mille raames liideti mitu head eesmärki- omavaheline kokkusaamine, arendavad tegevused nii noortele kui ka noorsootöötajatele. Propageerisime tervislikke eluviise, meeskonnatööd, tugevdasime koostööd noorte, noorsootöötajate ja noortekeskuste vahel, pakkusime meelelahutust turvalises ning noortele sobivas keskkonnas.

Kolme päeva programm oli koostatud selliselt, et osalemis- ja tegutsemisrõõmu jagus kõigile.

Esimene päev algas tervitussõnade, lipuheiskamise ning noorsootöötajate ja külaliste omavahelise mõõduvõtmistega läbi humoorikate tegevuste. Sellele järgnes noorte ning Põlva politseijaoskonna vaheline traditsiooniline põnev jalgpallimäng, kus kohtunikuks oli Margus Nemvalts. Napilt olid ka sel- juba neljandal sõpruskohtumisel- paremad korrakaitsjad.

Kolmel päeval oli võimalus kõigil osaleda aktiivselt erinevates töötubades nagu kunstiaktsioon, trummimäng, vanadest ajalehtedest peakatete valmistamine, kõrvarõngaste meisterdamine, draamastuudio, klaaspurgi kaunistamine salvräti tehnikas, liivatrükk, laastumaal, näohooldus-kosmeetika, seiklusmängu juhendamine ja läbiviimine ning palju muud põnevat.

Noorte seas väga suurt populaarsust ja huvi tekitasid asjalikud õpitoad, mida viisid läbi Põlva politseijaoskonnast Rainer Rahasepp ja Ainar Vätsing ning Kaitseliidu Põlva malevast vanemveebel Kaido Arulepp, veebel Vahur Ojamets ja leitnant Riho Nool.

Suvekoolis toimunud töötubade teemad olid pandud paika lähtudes noorte endi soovidest ja vajadustest, et tegevus oleks noori kaasav ja arendav.

Palju põnevust tekitas seiklusmäng, kus igal võistkonnal tuli läbida 21 rajapunkti. Igas punktis oli üks lahendamist ootav ülesanne- mõnes lihtsam, mõnes veidi aeganõudvam. Mängu teema oli noorsootöö ja eesmärk noortele vajaliku info ning teadmiste edastamine läbi mängulise tegevuse. Mängus tuli kasuks kiirus, osavus, nutikus, leidlikkus, hea meeskondlik klapp ja koostöövõime. Selle suurepärase mängu korraldas ja mängujuhid õpetas välja Marget Rüütli.

Loomulikult ei puudunud ka sportlikud tegevused, kus jätkus võistlusvaimu ja igale osavõtjale magusat nänni.

Antud ühisürituse raames toimus ka Kanepi ANK kui Varaaida teavitustöö, et vahendid oleksid veelgi efektiivsemalt kasutatud. Noortekeskusel on soetatud projekti Varaait kaudu atraktsioonid, djembed, rütmipillid, DJ-ja helitehnika. Seega pakume võimalust kõigile noorsootöö tegijatele tasuta laenutada või kasutada erinevaid vahendeid, et aidata kaasa mitte-äriliste noorteürituste korraldamisele.

Suvekooli lõpetas Talis Tobrelutsu eestvedamisel infotund noorteportaali teemadel ja Põlvamaa noorsootöö hetkeolukorra ja tuleviku kaardistamine.

Palju põnevust tekitas noorsootöötajate seas noorte poolt ettevalmistatud etüüdid teemal «Minu ideaalne noorsootöötaja». Õhtuprogrammides astus lavale Veriora noortebänd, musitseerisid noored Sigrid, Karmo ja Matu, lisaks lauldi karaoket ja loomulikult oli disko. Esitlusele tuli ka kohapeal Indrek Palu eestvedamisel ja juhendamisel Põlvamaa noorte trummarite suurepärane etteaste.

Naiskodukaitse Kanepi jaoskond viis läbi välitoitlustusõppe Tuulike Mölderi juhendamisel, mille tulemusena kõik laagrilised said maitsvalt toitlustatud.

Lõpuks pakiti laager kokku, jagati tublimatele autasusid, tänukirju ning langetati suvekooli lipp.

Need kolm toredat päeva Mesipuu talus tõid igapäeva rutiinist välja nii noored kui ka noorsootöötajaid, et tagasi minnes oleks motivatsiooni ja energiat valdkonnas kaasa löömiseks ning kuhjaga uusi ideid ja koostöömõtteid. Nautisime kõik koos neid päevi ja öid, tundsime rõõmu koosolemisest ja lõõgastusime. Eks see oli tunnustuseks meile kõigile – noortele ja noorsootöötajatele.

Oleme siiralt tänulikud kõigile, kes aitasid suvekooli õnnestumisele kaasa – kõik osalenud noored, noorsootöötajad, Põlva Maavalitsus, Kaitseliidu Põlva malev, Põlva politseijaoskond, Põlva Kutsenõustamiskeskus, Kanepi Vallavalitsus, Mesipuu talu ja kõik maakonna noortekeskused.

Kokkuvõtteks võib öelda, et suvekool on mitte lihtsalt korda läinud, vaid üllatanud meid endidki, kuidas niigi tore sündmus iga korraga veel vahvamaks saab minna. Seekord vedas ka ilmaga ja parima osa moodustas loomulikult seltskond. Noored ja noorsootöötajad on erilised inimesed, kelle jaoks ei ole olemas ühtegi ületamatut olukorda ning kes aitavad ka siis, kui abi tegelikult ei küsitagi.

Järgmisel suvel jälle! Põlvamaa ANKide V suvekool toimub järgmisel suvel kindlasti.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+