Korraldajad Põlva Eksperimentaalteatrist ja Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi (VKG)näitetrupist olid laagri toimumise plaani haudunud juba pikalt. Et Lõuna-Eesti kooliteatrite tegijad võiksid kohtuda Karilatsis tundus väga loomulik. «Keskkonnateater ilusas looduses,» kirjeldas laagris toimuvat üks korraldajatest Mart Usin. «Noored tunnevad end siin väga hästi ja kindlasti tuleb nende nädalapikkusele looduses veedetud ajale suurepärane kulminatsioon – etendus.»

Valgast, Võrust, Räpinast, Põlvast ja Võnnust laagrisse tulnud paarkümmend noort kinnitavad laagris osalemisega seda, et tegemist ongi Lõuna-Eesti kooliteatriga. Kuuepäevane teatrilaager sisaldab 14 õppetundi, iga päev kolm tundi kolmelt erinevalt juhendajalt. «Juhendajateks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lavakunstide osakonna näitleja õppesuuna kaks esimese kursuse lõpetanut Hendrik Vissel ja Jaanus Tepomees, Meie Stuudio tantsuõpetaja Andre Laine ning Põlva Keskkooli draamaringi draamaõpetaja Kati Kirikal,» tutvustas Usin noornäitlejate õpetajaid.

Noortel oli võimalik, osaledes kolmes erinevas õpitoas, saada osa tantsu-, hääle- ja impro- ning mängu- ja draamatundidest. «Päevakava oli tihe. Iga päev veetsid noored oma õpetajate valvsa käe all kokku kuus tundi,» rääkis Usin.

Vabaduse tunne
Põlva Talurahvamuuseumi laagripaigana kasutamise kohta ütles üks laagri õpitoa läbiviijatest Andre Laine, et koht on suurepärane. «Siin tekib automaatselt vabaduse tunne. Igal ühel on siin aega looduse hääli kuulata, ruum on avatud ja lai ning annab teatritegemiseks palju võimalusi.»

Muuseumi direktori Reet Roopi sõnul on laager ainult häid emotsioone tekitanud. «Hästi armsad noored inimesed. Hea tunne, et nad nii vabalt muuseumi territooriumil tegutsevad. Terve päeva jooksul toimub alati kuskil midagi. See on ka külastajatele huvitav vaadata, kui noored kuskil miskit jälle korda saadavad. See ilmestab ju kogu keskkonda.»

Vabaduse tunnet tunnevad ka korraldajad Põlva Eksperimentaalteatrist ja VKG näitetrupist. «Muuseum on meile väga suureks toeks olnud. Kogu laagri toimumise jooksul on kiiresti lahendust leida vajavad probleemid operatiivselt likvideeritud,» kiitis Usin.

Lõuna-Eesti kooliteatrite suvelaagri noored said möödunud laagrist suure vaimse pagasi ning jagasid rõõmu, armastust ja kirge ühise huvi – teatri vastu. Lisaks igaõhtustele lõkkeringidele ja improvisatsioonidele oli noortel võimalik lõkkeõhtul ajada juttu kodukoha kirjamehe ja folkmuusiku Aapo Ilvesega.

Pilte laagrist saab näha siit: {gallery}sigplus/leks{/gallery}

 

 

 

 

 

(Galerii pisipiltidest on nähtavad vaid neli esimest. Kokku on 23 pilti)

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+