Kool ja õpetaja on Eesti ühiskonnas kandnud alati väga tähtsat rolli. Kuigi ajad, olud ja suhtumine on muutunud, kannab õpetaja amet ikka sama rolli.

Just Sinu amet on see, mis kõige enam inimesi mõjutab. Aga õpetaja üksi ei suuda kõike muuta. Just seepärast on vaja enam koostööd, et kool ja kodu nii nagu ka vanem ja õpetaja töötaksid ühes rütmis, ühe eesmärgi nimel. Ühiskonna ootus laiemalt selles ühistöös langeb just õpetajale. Kuna sinul on rohkem oskuseid, kogemusi ja kannatust. On ootus, et Sina aitad ka neid lapsi ja vanemaid, kes ise ei märkagi abi küsida. Kuigi elu oma närvilisuse ja kiirusega võib vahel tekitada tunde ja küsimuse – kas kõik on seda väärt? Siis Sa tead, et isegi kui ei tulda ütlema ja tänama, paistab see tänu inimeste nägudelt välja. See tänu on igas inimeses, kellel oled aidanud saada õnnelikuks ja leida oma tee.

Suur tänu Sulle selle eest. Minu sügav kummardus ja õnnesoov sulle maailma ilusaima ja keerulisima ameti puhul.

 

Austusega
Priit Sibul
Põlva maavanem

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+