Portaal võimaldab teada saada kõigest, mida maakonnas noortele pakutakse. Noored teavad ju ise kõige paremini, mida neil vaja on. Ja kui on võimalus omavahel suhelda, siis seda parem. Nüüd on Põlvamaa noortel koht kus «koos käia».

Olen mitmel korral viitanud sellele, et üks meie noorte probleemidest on enese väljendamisega. Põlvamaa noored (Kanepis näiteks konkreetselt) on sisult paremad ja ei oska seda piisavalt hästi väljendada või on liialt tagasihoidlikud. Siiani olen mõelnud suulist, aga tegelikkuses ei ole mul aimu, milline on noorte võime end kirjas arusaadavaks teha. Nüüd on see võimalus neil olemas ja see on selgelt positiivne. Kui on olemas võime end väljendada, esialgu kirjalikult, küll siis tuleb see hiljem ka kõnes.

Portaaliga saab likvideeritud veel üks probleemidest. Kui suuremates koolides ja linnades on koos rohkem inimesi, siis liigub info ka inimeste vahel. Just info ja võimaluste teadmatus oli see probleem, mis meid konkurentsivõitluses nõrgemaks tegi. Portaaliga suudame vajaliku info koguda ühte kohta ja noored saavad ise sellele kaasa aidata.

Igal juhul väga hea asi ja näeb välja ka väga mõnus. Tänan Teid ja meeskonda, kes selle tegid ning soovin edu, et portaal leiaks endale palju kasutajaid. Luban ka omalt poolt kaasa aidata, et teadmine portaali olemasolust leviks.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+