Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on suurendada noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust ning kohaliku kultuuripärandi tundmist ja väärtustamist. Tutvustada noortele ja avalikkusele noorsootöö väärtusi ja võimalusi, samuti tõmmata avalikkuse tähelepanu noortele ja noorsootööle.

Projekti alaeesmärgid on tutvustada Eesti noortekeskusi kui noorte mitteformaalse hariduse arendajaid ja kogukonnatöö sõlmpunkte, sh äärealadel kus koolid on kaugel või hääbumas ning suurendada noorte liikuvust riigi sees ja omavahelist koostööd.

Taotleja:
Projektikonkursi taotlejateks võivad olla avatud noortekeskused, noorsootööasutused, noorsootöö- ja noorteühingud, mitteformaalsed noortegrupid. 

Toetuse suurus:
Riiklik toetus noorte kohtumise korraldamiseks on kuni 900 eurot. 

Taotluse esitamine ja otsusest teavitamine:
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. augustiks 2013 digiallkirjastatuna e-posti aadressile entk@entk.ee, märksõna „Noored ja ääred“.

Tulemustest teavitatakse taotlejat projektitaotluses märgitud e-posti aadressil viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse vastuvõtmist.

Projektikonkursi tingimused leiad SIIT

Projektikonkursi taotlusvormi leiad SIIT

Aruande vormi leiad SIIT

Vaata SIIT, missugused noortekeskused projektis osalevad ning kutsu nad külla või mine neile ise külla!

Projekti „Noored ja ääred“ koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus.

Lisainfo:
Tarmo Kruusimäe
Isamaalise kasvatuse nõunik
Eesti Noorsootöö Keskus
Tõnismägi 11, 15192 Tallinn
Tel: 7 350 395
GSM: 521 9885
E-post: tarmo.kruusimae@entk.ee

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+