Põlva valla SuperMalev 2021

Milline näeb välja kandideerimise protsess ja tööleasumine?

Kõigepealt tuleb noorel (koos vanemaga) täita kandideerimise vorm. Kui vorm täidetud, tuleb jääda ootama rühmajuhendaja telefonikõnet või kirja, sest just tema komplekteerib malevarühma. Rühmajuht võib kutsuda noore ka näiteks väikesele töövestlusele. 

Malevanimekirjad kinnitatakse lõplikult hiljemalt 15. juunil 2021. Malevasse pääsenud noored peavad malevasse pääsemiseks esitama enda ja lapsevanema poolt allkirjastatud avaldused (need saab pärast nimekirjade kinnitamist). Töölepingute allkirjastamine toimub maleva alguspäeval.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+