Esimesed osalejad Põlvamaa noorte ideekonkursile Välgatus on juba registreerunud. Konkursil osalev idee võib olla äriidee, kodanikualgatuslik või heategevuslik idee, mida on võimalik teostada Põlvamaal ning osalema on oodatud Põlvamaa noortest koosnevad 3-5-liikmelised meeskonnad (alates 7. klassist). Registreerimine ideekonkursile on avatud kuni reedeni, 23. septembrini (k.a.) 2016 ning seda saab teha Põlvamaa Rajaleidja Keskuse kodulehel.

Välgu kiirusel pani end 7. septembril toimunud inspiratsioonipäeva järgselt kirja 5-liikmeline Kanepi Gümnaasiumi meeskond, kelle juhendajaks on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Sandra Oksaar. Järgnesid Mooste Noortekeskuse 3-liikmeline meeskond, keda juhendab noorsootöötaja Eva Edovald ning Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuse samuti 3-liikmeline meeskond, juhendajaks keskuse juhataja Anu Luiga.

„See on kogemus kogu eluks. Sulle on antud võimalus ise midagi ellu viia, ise midagi muuta – kasuta seda! Märka, tule ja tee!“, kutsub Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Diana Plakso noori ideekonkursiga liituma.

„Ühel noorel tasub konkursist osa võtta, et saada hulganisti väärt kogemusi tulevikuks, et olla edukas kas tööturul, ettevõtjana või kodanikuaktivistina, aga ka seetõttu, et iseennast paremini tundma õppida: missugune roll talle meeldib ja sobib ja milline mitte. Ja loomulikult on see hea võimalus saada uusi sõpru ja kasulikke kontakte!“ julgustab osalema ka Põlvamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialist Kadri Pelisaar.

Põlvamaa noorte ideekonkursi eesmärgiks on panna maakonna noori märkama kodukandi kitsaskohti ning pakkuma uute ideede abil neile lahendusi. Ühtlasi võimaldab konkursil osalemine noortel harjutada idee genereerimise ja meeskonnatöö toimimise protsesse, mis annab noortele hea kogemuse edasiseks eluks, tegevuseks tööturul, ettevõtjana või kodanikuaktivistina.

Ideekonkurss Välgatus saab teoks Põlvamaa Rajaleidja keskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse, Räpina Loomemaja ja Põlva maakonna koolide koostöös.

Foto (Kadri Pelisaar): esimesed registreerujad Kanepi Gümnaasiumist koos noorte inspiratsioonipäeva juhtinud koolitaja Harald Lepiskiga

Lisainfo:

Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938  / 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee

Kadri Pelisaar
Karjääriinfo spetsialist
Põlvamaa Rajaleidja keskus
Tel: 5885 3605
E-post: kadri.pelisaar@rajaleidja.ee

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+