Põlvat oleme esindanud lauldes kooris, mängides orkestris või tantsides tantsutrupis. Energiat on jätkunud ka Põlva Kodutütarde, Põlva Punase Risti või Põlvamaa noortekogu tegevustesse panustamiseks. Me kõik oleme kuulnud endid iseloomustatavat väljendiga „Kes teeb, see jõuab”.

Nüüd seovad meid veel ka kogemused ja ühised mälestused Uue Ajastu Festivali korraldamisest. Oleme tänulikud, et saime Lehari Järgilt ja Martin Ruusilt kutse osaleda Eesti-Läti koostööprojektis „Young Active Creative”, mille eesmärgiks oli õppida festivali korraldamist ning realiseerida omandatud teadmised reaalse festivali ettevalmistamises.

Projektis kaasa lööma meelitas ja motiveeris meid soov midagi uut õppida ja ennast arendada, kohtuda endiste koolikaaslaste ja vanade sõpradega, saada uusi tuttavaid Läti partnergrupi hulgast ning tahe teha midagi oma armsa kodukandi jaoks. Kõigil meil olid osalejatena head muljed ja mälestused eelnevate aastate festivalidest ning nüüd tundus põneva väljakutsena ise festivali korraldada. Koolitusprotsess koosnes neljast kahepäevasest sessioonist, millest kaks toimusid Lätis ja kaks Põlvas. Põlvas toimunud asjalike koolituste ladusa korralduse ning üleüldise toetuse eest suur tänu Janika Usinale. Leidsime nädalavahetustel toimunud koolitustel osalemiseks aega ka keset eksamiperioodi ning nii mõneltki meist nõudis see keerulist ajaplaneerimist ning ohverdusi teiste tegevuste arvelt. Vastutasuks saime aga kõik, mida lootsime, ja enamgi veel. Koolituste käigus unistasime ja planeerisime oma festivali, mis tundus siis veel üsna kaugel, ning nautisime korraldustiimi mõnusas seltskonnas arutlemist õnne ja muude maailma asjade üle. Festivali korraldades said kõik valida meelepärase tegevusvaldkonna, mille hulka kuulusid näiteks festivaliala kujundamine, toitlustajate otsimine, reklaami organiseerimine, kommunikatsioon, backstage’i korrashoid, bändidega suhtlemine jne. Omi rolle täites kogesime nii positiivseid emotsioone kui ka tagasilööke, kuid nii mõnigi meist leidis, et suurürituse korraldamine on just see, mida ka edaspidi teha tahaks.

Enamus festivali korraldanud vabatahtlikest ei ela enam igapäevaselt Põlvas, vaid on õpingute tõttu siirdunud suurematesse linnadesse. Noorte lahkumine kodukohast on Eesti väikelinnade ja maapiirkondade ühine probleem ning vaid vähesed tulevad tagasi, sest uues elukohas tekivad ju uued tuttavad ja siduvad väljakutsed. Sellesama festivali korraldus on meid aga Põlvaga taas tihedamalt põiminud. Just sellistes ettevõtmistes osalemine teeb meid teadlikumaks sellest, missuguste nüanssidega tuleb suurte ürituste korraldamisel arvestada, ja seetõttu elame oma kodukandis toimuvale ka edaspidi kaasa. Kuigi muusika- ja tantsuhuvilistena peame lugu rahvatantsust ja lõõtspillimuusikast, siis noortena soovime olla kursis ka tänapäevase pop- ja alternatiivmuusikaga ning leiame, et Põlval on sellist festivali väga vaja, mis noored kasvõi kord aastas Põlvasse kokku toob.

Oleme tänulikud festivali kohta antud positiivse tagasiside ja ka kriitikanoolte eest. Teame, et festival ei olnud täiuslik, kuid püüame kriitikat edaspidiste ürituste korraldamisel arvesse võtta ning kõigi põlvakate heasoovlikud ettepanekud festivali paremaks õnnestumiseks on igati teretulnud. Me ei kavatse alla anda ja kuigi Uue Ajastu Festivali pealkirja kandev triloogia on tervikuks saanud ja sellega otsa lõppenud, tahame festivali korraldamisega jätkata. Võime ju vastu võtta suuremate linnade pakutavaid väljakutseid, kuid nende kõrval tahame teha ja jõuda ka Põlvamaal.

Uue Ajastu Festivali korraldustoimkonna vabatahtlikud

Hanna Tuuling

Kadri Pelisaar

Lisete Vals

Lisett Lees

Mari-Liis Urb

 

Teksti allikas: ajaleht Koit, 23.08.2012

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+