Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+

Selle nädala reedeni on veel avatud registreerumine Põlvamaa noorte ideekonkursile Välgatus!

19 september, 2016

Esimesed osalejad Põlvamaa noorte ideekonkursile Välgatus on juba registreerunud. Konkursil osalev idee võib olla äriidee, kodanikualgatuslik või heategevuslik idee, mida on võimalik teostada Põlvamaal ning osalema on oodatud Põlvamaa noortest koosnevad 3-5-liikmelised meeskonnad (alates 7. klassist). Registreerimine ideekonkursile on avatud kuni reedeni, 23. septembrini (k.a.) 2016 ning seda saab teha Põlvamaa Rajaleidja Keskuse kodulehel.

Välgu kiirusel pani end 7. septembril toimunud inspiratsioonipäeva järgselt kirja 5-liikmeline Kanepi Gümnaasiumi meeskond, kelle juhendajaks on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Sandra Oksaar. Järgnesid Mooste Noortekeskuse 3-liikmeline meeskond, keda juhendab noorsootöötaja Eva Edovald ning Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuse samuti 3-liikmeline meeskond, juhendajaks keskuse juhataja Anu Luiga.

„See on kogemus kogu eluks. Sulle on antud võimalus ise midagi ellu viia, ise midagi muuta – kasuta seda! Märka, tule ja tee!“, kutsub Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Diana Plakso noori ideekonkursiga liituma.

„Ühel noorel tasub konkursist osa võtta, et saada hulganisti väärt kogemusi tulevikuks, et olla edukas kas tööturul, ettevõtjana või kodanikuaktivistina, aga ka seetõttu, et iseennast paremini tundma õppida: missugune roll talle meeldib ja sobib ja milline mitte. Ja loomulikult on see hea võimalus saada uusi sõpru ja kasulikke kontakte!“ julgustab osalema ka Põlvamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialist Kadri Pelisaar.

Põlvamaa noorte ideekonkursi eesmärgiks on panna maakonna noori märkama kodukandi kitsaskohti ning pakkuma uute ideede abil neile lahendusi. Ühtlasi võimaldab konkursil osalemine noortel harjutada idee genereerimise ja meeskonnatöö toimimise protsesse, mis annab noortele hea kogemuse edasiseks eluks, tegevuseks tööturul, ettevõtjana või kodanikuaktivistina.

Ideekonkurss Välgatus saab teoks Põlvamaa Rajaleidja keskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse, Räpina Loomemaja ja Põlva maakonna koolide koostöös.

Foto (Kadri Pelisaar): esimesed registreerujad Kanepi Gümnaasiumist koos noorte inspiratsioonipäeva juhtinud koolitaja Harald Lepiskiga

Lisainfo:

Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938  / 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee

Kadri Pelisaar
Karjääriinfo spetsialist
Põlvamaa Rajaleidja keskus
Tel: 5885 3605
E-post: kadri.pelisaar@rajaleidja.ee

 


Põlvamaa noorte ideekonkurss sai hoo sisse loova ja innustava inspiratsioonipäevaga

8 september, 2016

7. septembril toimus Põlvamaa noorte ideekonkursi Välgatus raames inspiratsioonipäev, mida modereeris inspiratsioonikoolitaja, ettevõtja ja videograaf Harald Lepisk, kes on ühtlasi ka portaali inspiratsioon.ee ning Lugudevestja ja Kireleidja rakenduse looja.

Haraldi sõnul mõtlemine viib tegudeni ja teod muutusteni. Tema soovitus noortele on öelda jah igasugustele positiivsetele ja enesearengut pakkuvatele võimalustele ning saada võimalikult palju uusi kogemusi. Seejuures lohutas Lepisk, et uued asjad esimesel katsel sageli ei õnnestugi, kuid see on normaalne ja läbikukkumist kartma ega häbenema ei pea.

Lisaks inspireerumisele genereerisid noored uusi ideid, mille lennukust piiras vaid tingimus, et tegemist oleks äriidee, kodanikualgatusliku või heategevusliku ideega, mida on võimalik teostada Põlvamaal. Näiteks pakuti välja lemmiklooma spa, moodulkaustik, looduslik limonaad, õpikeskkond, kus saab kohe tagasiside kodusele tööle ning palju erinevaid mobiilirakendusi.

Inspiratsioonipäev mõjus innustavalt ka korraldajatele, kelle sõnul oli kohal 130 väga positiivset särasilmset noort, kes tahavad teha päriselt kasulikke asju. „Meie noored on väga entusiastlikud ja tänu sellele läks päev hästi käima. Noortele tuleb anda võimalus – neil on tahet ja valmisolek maailma muuta. Meie peame neid usaldama ega tohi nende eest asju liigselt ära teha,“ võttis inspiratsioonipäeva kokku Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Diana Plakso.

Kuni 23. septembrini (k.a.) 2016 on avatud meeskondade registreerimine ideekonkursil osalemiseks. Oodatud on 3-5 liikmelised meeskonnad Põlvamaa koolidest alates 7. klassist. Vajalik on juhendaja ja Põlvamaal teostatava idee olemasolu. Registreerimine konkursile toimub Põlvamaa Rajaleidja Keskuse kodulehel.

Korraldajate sõnul on võimalik vastu võtta 30 meeskonda, mis tähendab – kes ees, see mees. Lisaks kutsuvad korraldajad aktiivseid Põlvamaa kodanikke liituma ideekonkursiga ja hakkama noortele juhendajateks või mentoriteks! Selleks tuleks võtta ühendust Kadri Pelisaarega Põlvamaa Rajaleidja Keskusest või Diana Plaksoga Põlvamaa Arenduskeskusest.

Põlvamaa noorte ideekonkursi Välgatus eesmärgiks on panna maakonna noori märkama kodukandi kitsaskohti ning pakkuma uute ideede abil neile lahendusi. Ühtlasi võimaldab konkursil osalemine noortel harjutada idee genereerimise ja meeskonnatöö toimimise protsesse, mis annab noortele hea kogemuse edasiseks eluks, tegevuseks tööturul, ettevõtjana või kodanikuaktivistina.

Ideekonkurss Välgatus saab teoks Põlvamaa Rajaleidja keskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse, Räpina Loomemaja ja Põlva maakonna koolide koostöös.

Foto: Kadri Pelisaar

Rohkem fotosid Facebooki lehel “ideekonkurss Välgatus”

Lisainfo:
Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938  / 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee

Kadri Pelisaar
Karjääriinfo spetsialist
Põlvamaa Rajaleidja keskus
Tel: 5885 3605
E-post: kadri.pelisaar@rajaleidja.ee