Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+

Kutseharidus on tulevikku vaatav valik

12 september, 2016

Kalle ToomJuba aastaid on räägitud asjaolust, et kutseoskustega noori on Eestis vähem kui võiks, ka tööandjad tunnevad endiselt nende järele tugevat vajadust. Räpina Aianduskooli direktor Kalle Toom kirjutab, et kutseharidus on noorele tulevikku vaatav valik ning oma ala asjatundjad on tööturul alati hinnatud.

Kutsel on nii isiklik kui ühiskondlik väärtus
Kutseoskus on kui „päris asi“: tõeliste oskustega käivad kaasas austus ja lugupidamine, olla hea oma erialal tähendab kindlustunnet ja tagab edu kogu eluks. Lisaks on headel kutseoskustel ka tugev emotsionaalne külg – oma kätega millegi valmis või korda tegemine pakub sügavat rahulolu. Sellise tundega on hea lõpetada iga tegus päev ning mõtelda kindlustundega homsele. Sisemist rahulolutunnet võib tunda nii elektrisüsteemi toimima pannud meistrimees kui oma kliendi välimuse eest hoolt kandnud juuksur.

Oskuslikud kodanikud on terve ühiskonna alustala. Head erialased oskused on väärt investeering nii isiklikku kui terve riigi arengusse. Ühiskond, riik ja meid ümbritsevad inimesed ei tule toime tegeliku väärtuse loojateta, ilma tootjateta, ka mitte igapäevase eluolu eest hoolitsejateta. Tänapäeval on võimalik „õhumüüjatel“ elus toime tulla, isegi rikkaks saada, kuid riiki sel viisil üles ei ehita. Kui mingil põhjusel poest enam toiduaineid osta ei saa, siis aiandusoskustega inimene nälga ei sure – ta istutab oma maalapikesele ise kartuli ja kapsa. Nii on ka teiste oskustega, sest ka „õhumüüja“ soovib sõita mööda siledaid teid, tahab kasutada nutitelefoni ja kõige kiiremat internetiühendust. Need on paraku asjad, mida teise „õhumüüja“ käest osta ei saa, need hüved teeb võimalikuks ainult heade oskustega spetsialist, need ei ole meile „taevast“ antud.

Ka tulevikus vajatakse oskuslikke töökäsi
Kas kutseharidus pakub kindlustunnet, et homme olen ühiskonnale sama vajalik kui täna? Kuigi tehnoloogia vähendab üha rohkem vajadust inimtööjõu järele, siis seda protsessi pole vaja karta. Taoline areng on toimunud juba mitusada aastat ja seda samal ajal inimkonna suuruse mitmekordistumisega. Nii ei ole ka tulevikus näha, et inimese oskuste järele kaoks vajadus – ühed ametid kaovad, teised tekivad. See viitab lihtsalt asjaolule, et väärtustatud tegijaks saamise alus on õppimine ja areng.
Et olla oma alal väga hea, tuleb pidevalt õppida. See premeerib inimest kolmel viisil. Esiteks on oma ala tippude oskused äärmiselt hinnatud. Teiseks on pidev arenemine oma alal põnev ja lisab motivatsiooni. Kolmandaks kujuneb tipptegijal välja tugev õpiharjumus ja oskus omandatud teadmisi uutele tegevusaladele üle kanda. See skeem tagab kutseharidusega inimesele kindla ja huvitava tuleviku olenemata õpitud erialast.
Digitehnoloogiad pakuvad uusi võimalusi
Võiks rahulikult öelda, et kutseharidus ja digitehnoloogiad käivad koos nagu sukk ja saabas. Nii nagu digitehnoloogia on tavaline igapäevaelus, tööstuses, põllumajanduses, aianduses jne, on see tavaline ka kutsehariduses.

Tänapäeval on edukad oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendavad ja ümbritsevaid digitaalseid võimalusi ära kasutavad inimesed. Digivõimalusi saab vägagi edukalt ühendada oma erialaste teadmistega pea igaüks. Näiteks pakub juba praegu seda võimalust kutseõppuritele koolitusprogramm Samsung Digi Pass, kus noored kutseõppurid töötavad koos Tallinna Ülikooli õppejõududega välja erialase digilahenduse. See näitab eredalt, et kutseharidus käib ajaga kaasas ning õpetab välja edukaid oma ala asjatundjaid. Hea kutsehariduse alus on motiveeritud õppija. Õpetaja-meister ja digitehnoloogia suudavad aidata sellise õppija kiiresti väärt oskustega tegijate hulka.

Tasuta koolitusprogramm Samsung Digi Pass on mõeldud kõikidele kutseõppuritele vanuses 14-19. Noori ootavad kord kuus ees põnevad seminarid oma digilahenduse elluviimisel Tallinna Ülikooli õppejõudude käe all. Kandideerima oodatakse kolmeliikmelisi võistkondi, kellest kolm parimat võidavad oma koolile Samsung Gear VR virtuaalreaalsuse prillid.

Programmi jooksul arendavad noored digioskusi, koostavad oma digimapi, arendavad äppe ja veebilahendusi, saavad esimese Samsungi digipassi ning võimaluse osaleda praktikal Eesti juhtivas ettevõttes ja Samsungis. Lisaks ootavad ees uued sõbrad, lõbusad väljakutsed